Håkan Leeman invald i Riksidrottsstyrelsen

På Riksidrottsmötet i Helsingborg blev det klart att svensk motorcykel-, och snöskotersport för första gången får en representant i Riksidrottsstyrelsen. Håkan Leeman, ordförande i Svemo, valdes då in i både Riksidrottsstyrelsen och Förbundsstyrelsen för SISU.

-Att bli invald i svensk idrotts främsta organ är givetvis en stor ära och ett stort förtroende, säger Håkan Leeman.

 

Vad innebär detta för dig personligen?

- Om man som jag har ett brett intresse av idrott och en vilja att vara med att påverka framtidens idrottsrörelse, så ger ju en plats i Riksidrottsstyrelsen verkligen möjligheterna att vara med i den processen. Mina känslor just nu är framför allt glädje, stolthet och spänning – men också en insikt i att jag nu har ett stort ansvar för svensk idrott, säger Håkan Leeman.

 

Vad innebär det för svensk motorsport?

- Svensk motorsport har aldrig haft en person i RF:s Riksidrottsstyrelse eller SISU:s Förbundsstyrelse. Jag tolkar därför min plats i RS som ett erkännande för svensk motorsport, och för att det inom motorsporten finns många skickliga och kunniga ledare. Men jag vet också att kunskapen om motorsport inom vissa delar av svensk idrott är låg och jag tror att jag där kan göra en insats genom att propagera och missionera om vilka fantastiska sporter som bildar svensk motorsport.

 

Vad hoppas du åstadkomma?

- Jag är en förnyare och en person med många idéer kring vad svensk idrott måste ta tag i för att utvecklas. Men styrelsearbete är ett lagarbete, och själv kan jag inte göra mycket mer än att föra fram mina tankar och idéer. Samtidigt så är min åsikt att valberedningen gjort ett noggrant och genomtänkt urval, och verkligen prioriterat att skapa ett lag som gemensamt har stora kunskaper och många kompetenser. Mina frågor – som jag fortfarande känner mycket för – är hur vi skall hantera den ökade klyftan mellan bredd och elit; hur vi skall hantera de metatrender (digitalisering, integration, urbanisering, m fl) som påverkar vår rörelse och givetvis; idrottens plats i ett framtida samhälle. Slutligen hoppas jag att jag kan visa att jag blir en viktig kugge i det framtida maskineri som RS/FS är, avslutar Håkan Leeman.