Det andra Skåneloppet i Kristianstad gick i september 1953. Det firas med en träff på Råbelöf den 14 september 2013 då också Rickard Bruzelius visar sina samlingar i det gamla packeriet på Råbelöf.

Inbjudan till jubileumsträff: Skåneloppet 1953

Tid: 14 september 2013 kl 13.30.
Plats: Skåneloppsutställningen, Råbelöf, Kristianstad

Program:
13.30: Visning av samlingarna, kaffe.

14.30. John Murray: Motorismen år 1953
. Motorintresset, nya bilar och nya motorcyklar.

15.00. Rickard Bruzelius: Skåneloppet 1953.
Det var året en Gilera 500 före loppet fick kolvhaveri.
Det omöjliga inträffade. Gileran fick en kolv hopsvets
ad av en lokal verkmästare. Kolven höll och Reg
Armstrong vann den tyngsta klassen me
d den reparerade maskinen..

15.30 John Murray: DKW och tvåtaktstekniken
. DKWs 350-kubikare var 1953 lika snabba som
världselitens 500-or. Detta var resultatet av DKW
s enastående och världsledande utveckling av
tvåtaktstekniken, något som inleddes med förvärve
t av vändspolningspatentet 1932. I föredraget
beskrivs hur DKW med mängder av innovationer lyck
ades få tvåtaktsmotorerna att konkurrera med de
bästa fyrtaktarna ända till mitten av 50-talet.

16.00 Avslutning.


Ingen entréavgift. (Men frivilliga bidrag till underhållet av samlingarna motta
ges tacksamt. Bruzelius bok "Skåneloppet – Sveriges Grand Prix" finns att köpa för 260 kr).

Vägbeskrivning och mer läsning finns på www.skaneloppet.se

.