Riksidrottsgymnasiet för motocross och enduro i Skövde avvecklas

En ny överklagan mot den tilltänkta motocrossanläggningen i Skövde gör att förutsättningarna för att bedriva riksrekryterande gymnasieutbildning i motocross och enduro har försämrats väsentligt. Skövde kommun har haft en hög ambition, men klarar inte att hålla kvalitén utifrån avtalets intentioner. Därför avvecklar Gymnasium Skövde utbildningen efter vårterminen 2019.

I mars 2017 tecknades avtal mellan Skövde kommun och Svenska Motocross- och Snöskoterförbundet (Svemo) om en riksrekryterande gymnasieutbildning i specialidrotten motocross och enduro. Utbildningen startade i Skövde höstterminen 2017.

En av flera förutsättningar som angavs i avtalet var att Skövde kommun skulle tillhandahålla ändamålsenliga lokaler och anläggningar för verksamheten i Skövde. Kommunen ansökte om bygglov för en motocrossanläggning. Bygglovet överklagades till Länsstyrelsen som avslog överklagan. Nu har ärendet gått vidare till Mark- och miljödomstolen vilket innebär att Skövde kommun inte inom överskådlig framtid kommer att beviljas de bygglov som är nödvändiga för att kommunen ska kunna uppnå avtalets krav på kvalitet i utbildningen.

– Vi har hela tiden haft ambitionen att genomföra utbildningen med hög kvalitet men vi ser att vi inte lyckas uppfylla kraven i avtalet. Därför säger vi nu upp det, säger Peter Hjortmar, rektor på Gymnasium Skövde.

Barn- och utbildningsnämndens ordförande har på delegation tagit beslutet om avvecklingen. För elever i år 3 innebär beslutet ingen förändring. De går klart sin utbildning under våren 2019. Elever i år 1 och 2 har kvar sina platser på respektive valt gymnasieprogram men utan motocross och enduro på schemat. Om en annan kommun tar över riksidrottsgymnasiet för motocross och enduro kan det bli aktuellt med flytt dit för de elever som vill fullfölja sin gymnasieutbildning där.

– Då kommer vi självklart se till att överlämningen mellan Skövde kommun och den andra kommunen sker på bästa möjliga sätt för eleverna, säger Peter Hjortmar.