Det nya ScootSmart-däcket använder all den erfarenhet Dunlop förvärvat från det globalt så framgångsrika motorcykeldäcket RoadSmart. Med hjälp av Finite Element Analysis (FEA) simuleringsteknik och gummiblandning med höga halter Silika uppges Scootsmart ge ett optimalt förhållande mellan grepp, väghållning och livslängd, och blir därmed en perfekt representant för Dunlops filosofi "Ride with confidence" – i alla väder.

Innovation är ledordet för både designen och konstruktionen av ScootSmart. Gummiblandning med silika som tidigare förbehölls motorcykeldäck i premiumsegmentet, ger nu högre prestanda både vad gäller väggrepp och livslängd hos skoterdäck. ScootSmart kan nu dra nytta av en innovativ blandningsprocess för den nya generationens funktionaliserade polymerer, silika och bindemedel. Kimrökens egenskap (carbon black), har en ultrafin, "högstrukurell" nivå och med ett högt antal väldigt små partiklar för bättre spridning.

ScootSmart Pack_ShotGenom bindning med gummiblandningens elastomerer, undviks att de speciella flytande polymererna migrerar till närliggande gummiblandning, vilket sägs ge ett mer konsekvent beteende hos ScootSmart. Förutom bättre totalprestanda, upges även livslängden ökats tack vare bättre spridning och mindre hopklumpning av silikan.