Uppkopplad Bosch-teknologi ska minska antalet motorcykelolyckor

Enligt färsk statistik löper motorcyklister 18 gånger större risk att omkomma i trafiken än bilister, mycket på grund av deras begränsade synlighet. Nu utvecklar Bosch ett uppkopplat varningssystem som företaget påstår kan förhindra nästan en tredjedel av alla motorcykelolyckor.

I samarbete med bland annat Ducati utvecklar Bosch ett digitalt varningssystem som gör det möjligt för fordon att kommunicera automatiskt med varandra, för att göra trafikanter mer uppmärksamma om motorcyklisters närvaro. Motorcyklister är som mest sårbara i korsningar, vid omkörning och när de byter fil eftersom de då bland annat kan hamna i medtrafikanternas döda vinkel. Med Bosch varningssystem kan fordon inom flera hundra meters radie från varandra kommunicera fordonstyp, hastighet, position samt färdriktning till förare för att i god tid uppmärksamma dem om kommande motorcyklar. Om systemet upptäcker en potentiellt farlig situation varnar det föraren genom att avge ett larm och en blinkande varningsnotis på en instrumentpanel. Det uppkopplade varningssystemet bedöms kunna förhindra cirka en tredjedel av alla motorcykelolyckor. 

Doktor Dirk Hoheisel, styrelseledamot hos Bosch: "Vi gör så att motorcyklar och bilar kan prata med varandra, för att skapa en digital skyddssköld för motorcyklister. Målet är att i första hand förhindra att farliga situationer uppstår."