KTM: All-time-high under 2012

Under förra veckan kunde vi berätta om att KTM toppade försäljningslistan över nya motorcyklar under 2012. Förra året var även ett höjdarår internationellt sett för den österrikiske motorcykeltillverkaren, med den högsta försäljningen och omsättningen i företagets historia.

Under år 2012 hade KTM en 32 procentig ökning av försäljningen till 107.142 stycken motorcyklar, och 16 procents ökning av omsättningen till mer än 610 miljoner euro.

Detta siffror är båda överraskande och glädjande med tanke på marknadsutvecklingen i Europé minskade med mer än 12 procent. Samtidigt lyckades KTM öka sin försäljning i Europa med 9 procent, och innehar nu cirka 7,5 procent marknadsandelar totalt av den europeiska motorcykelmarknaden.

Vidare kan företaget stoltsera med en marknadsutveckling i USA på +25%, och detta på en marknad som ökade med 1,2 procent.

Samtidigt tiodubblade KTM försäljningen i Sydostasien

-Den positiva marknadsutvecklingen i Asien, där försäljningen ökades mer än tiofalt, bidrar avsevärt till företagets framgång, förklarar KTM:s VD Stefan Pierer.