Fransk protest mot varselband och västar

Den 1 januari 2013 blir det krav på att motorcyklister i Frankrike måste bära reflexer. Det kravet gillas inte av de franska motorcyklisterna som tycker att det ska vara frivilligt huruvida man vill bära reflexbana eller varselväst. Under den senaste tiden har protester genomförts runt om i Frankrike, där motorcyklister och främst medlemmar i FFMC visat sitt missnöje genom att förse mängder av statyetter med reflexband.

Förra året föreslog den franska regeringen att det skulle bli lagkrav på varselväst för alla motorcyklister (över 125 cm3). Då protesterade de franska motorcyklisterna, och kravet mildrades till att alla motorcykelförare ska bära reflexer som täcker en synlig yta på föraren som mäter minst 150 cm3. Det fick återigen de franska motorcyklisterna att se rött, då de anser att det ska vara upp till var och en att avgöra om de vill bära reflexer, varselväst eller inte.

En av de främsta aktörerna i protesterna har varit FFMC (Fédération française des motards en colère). Tidigare under veckan begav sig grupper av motorcyklister ut och försåg mängder av statyetter med reflexband. Samtidigt sattes tydliga anslag upp som förklarade varför statyerna försetts med dessa reflexer.

Man har även protesterat mot att bötesbeloppet för motorcyklister som inte bär varselväst/reflexband är 68 Euro och två prickar i körkortet. Detta motsvarar straffet för att köra motorcykel utan hjälm. Motsvarande straff för en bilist som inte har med sig den lagstadgade varselvästen i bilen är böter, men inte några prickar i körkortet.