Nytt EU-beslut om motorcyklar

Nya regler för att göra motorcyklar säkrare och grönare fick tummen upp från Europaparlamentet på tisdagen. De nya reglerna ska gälla för alla motordrivna två-och trehjuliga fordon, från mopeder till tunga motorcyklar och även fyrhjulingar, med början år 2016.

Syftet med den här förordningen sägs vara att fastställa harmoniserade regler för typgodkännande av fordon i kategori L för att säkerställa den inre marknadens funktion.

Fordon i 
kategori L omfattar två-, tre- och fyrhjuliga fordon såsom motordrivna tvåhjulingar, trehjulingar och fyrhjulingar. Vidare syftar denna förordning till att förenkla den nuvarande lagstiftningen, minska utsläppen från fordon i kategori L och på detta sätt bidra till en mer proportionell andel av utsläppen från fordon i kategori L av de totala utsläppen från vägtransporter, öka säkerheten överlag, ta hänsyn till teknikens framsteg och stärka bestämmelserna om marknadstillsyn.

-Naturligtvis avgörs säkerheten vid motorcykelkörning till stor del av föraren, men det finns fortfarande ett visst utrymme för att göra motorcyklar säkrare och renare", säger Wim van de Camp (PPE, NL).

Enligt de nya reglerna måste låsningsfria bromsar (ABS) monteras på alla "större" motorcyklar (dvs. de över 125 cc), medan ABS eller kombinerat bromssystem (CBS) inte är ett krav, men givetvis får monteras på mindre (under 125 cc), inklusive skotrar.

Vid slutet av 2019 ska kommissionen presentera en analys av kostnadseffektiviteten, med rekommendationer om huruvida reglerna bör ses över för att göra ABS obligatoriskt även för mindre motorcyklar.

Ledamöterna välkomnade också åtgärder för att förbättra synligheten för motorcyklar och ryttare genom att införa automatisk aktivering av belysning när motorn startar, något som är standard redan tidigare i vissa länder.

Eftersom fordon i kategori L anges släppa ut oproportionerligt stora mängder föroreningar röstade ledamöterna för att utöka Euro 4 utsläppsnormer för motorcyklar från 2016, mopeder från 2017 och Euro 5-normerna till alla två-och trehjuliga fordon från år 2020.

Ledamöterna stödde också det gradvisa införandet av allt mer avancerad omborddiagnos (OBD-system), för att övervaka tekniska fel hos fordonet och därmed kunna göra information om utsläpp lättillgänglig så att motorcykeln kan repareras av en verkstad omgående.

Vidare finner vi att man tar till nya åtgärder som ska försvåra trimning av motorcyklar under 35 kW. Dessutom tillåts amatörbyggda motorcyklar genom särskilda regler.

Den nya förordningen, som antogs med 643 röster för, 16 mot och 18 nedlagda röster, har ännu inte formellt godkänts av EU:s medlemsstater. Den gäller endast nya två-eller trehjuliga fordon och fyrhjulingar som kommer att säljs från och med år 2016.

Här kan du kolla in hela förslagstexten