Folksam belönar "gröna förare" med lägre premie

Försäkringsbolaget Folksam har tillsammans med Trafikverket, SalusAnsvar och MHF genomfört forskningsprojektet "Grönt ljus" som visar att det går att stimulera förare till en säkrare och miljövänligare körstil om de belönas med en lägre försäkringspremie.

Förutom att föraren själv kan spara tusenlappar i premier och bränslekostnader så skulle koldioxidutsläppen dessutom minska väsentligt. Folksams avser att utveckla en ny typ av bilförsäkring baserad på resultaten från projektet.

Cirka 250 privatbilister har deltagit i projektet som kallas "Grönt ljus". För att kunna säkerställa forskningsresultatet slumpades deltagarna i en testgrupp och en kontrollgrupp. Med hjälp av GPS-utrustning har bilens hastighet i förhållande till vägens tillåtna hastighet mätts, men det var bara testgruppen som fick direkt återkoppling på hastigheten i bilen. Genom att köra enligt gällande hastighetsgräns kunde de få upp till 30 procents rabatt på försäkringspremien.

– Resultatet av försöket visar att den totala hastighetsöverträdelsen mer än halverades i testgruppen jämfört med kontrollgruppen. Om alla körde med liknande system skulle över 40 liv kunna räddas varje år och 300 svåra personskador undvikas, säger Helena Stigson, trafiksäkerhetsforskare Folksam.

Förutom ökad trafiksäkerhet gynnar hastighetssänkningen både miljön och försäkringskunden. Personerna i testgruppen har i genomsnitt sparat cirka 3000 kronor per år genom lägre försäkringspremie och sänkt bränsleförbrukning. 90 procent av förarna fick sänkt premie tack vare sin körstil. I projektutvärderingen svarade 75 procent av testförarna att de skulle vilja ha en liknande försäkring i framtiden.

Nu återstår att se huruvida ett liknande rabattsystem även kommer att utvecklas för motorcykelförsäkringar...