Stopp för Euro1-motorcyklar i Rom

Från och med 1 november i år träder körförbud för EURO1-klassade motorcyklar, skotrar och mopeder i kraft i italienska Rom. Detta tros komma att påverka omkring 600.000 förare av motoriserade tvåhjulingar som till vardags bidrar till att minska trängseln genom att köra tvåhjuling istället för bil.

Förbudet gäller för ringleden dell'Anello Ferroviarioi och de mer centrala delarna av storstaden, och gäller alltså för de med motorcyklar, skotrar och mopeder som är klassade enligt avgasnormen Euro1, som upphörde att gälla för motorcyklar och mopeder den 1 juli 2004 (bilar 1 juli 1992).