Försäljningsrekord för KTM

Med 79.117 sålda motorcyklar i världen under årets tre första kvartal (+33% ökning från föregående år) uppnådde KTM nytt försäljningsrekord. Nu siktar den österrikiske mc-tillverkaren på att sälja fler än 100.000 motorcyklar totalt under året.

Trots att motorcykelmarknaden fortfarande är vikande, särskilt i Europa, följs dessa försäljningsökningar även upp av en ökade marknadsandelar. Den Europeiska motorcykelmarknaden minskade med 12% under årets första nio månader, medan KTM:s marknadsandel uppges ha ökat med cirka 36% till 7,3% av den totala europeiska marknaden.

Försäljningssiffror från Bajaj i Indien sedan april ingår i försäljningssiffrorna.

-Den förväntade försäljningen på mer än 100.000 sålda KTM-motorcyklar över hela världen 2012 kommer att bli ett nytt all-time-high i vårt företags historia ", förklarar Hubert Trunkenpolz, VD på KTM AG.