24-årsgräns införs för tungt körkort

I år är det sista året som 21-åringar kan skaffa sig ett mc-körkort med obegränsad rätt att köra alla typer av motorcyklar, så kallad A-behörighet. Från och med 19 januari 2013 höjs åldersgränsen från 21 till 24 år (om man inte tidigare haft någon A-behörighet). Samtidigt införs den nya körkortsbehörigheten A2 för mellanstora motorcyklar.

Bakgrunden till de nya reglerna är EU-bestämmelser som börjar tillämpas i hela Europa 19 januari 2013 (det så kallade tredje körkortsdirektivet). Man vill därigenom skapa bättre förutsättningar för en gemensam transportpolitik, förbättrad trafiksäkerhet och att underlätta den fria rörligheten.

Genomgående för de nya körkortsbestämmelserna är ett tydligare användande av principen "stegvist tillträde". Det innebär att en förare med ökad ålder och erfarenhet stegvis får tillträde till de motorstarkare alternativen inom en fordonskategori. Det är också orsaken till införandet av körkorsbehörigheten A2.

Ny körkortsbehörighet för mellanstora motorcyklar: A2

Behörigheten A2 är ett mellanting mellan dagens behörighet A1 (lätt motorcykel) och behörighet A. Åldergränsen för A2 kommer att vara 18 år och behörigheten omfattar motorcyklar med en nettoeffekt på högst 35 kilowatt och tjänstevikt som inte överstiger 0,2 kilowatt/kg. Samtidigt som behörigheten A2 införs försvinner den nuvarande behörighet A med begränsad effekt (max 25 kW).

Den som har behörighet A2 kan ta A-behörighet redan vid 20 år

Trots den höjda åldersgränsen till 24 år införs möjligheten att få obegränsad A-behörighet redan vid 20 års ålder. Villkoret är att personen haft behörigheten A2 i minst två års tid. Två års erfarenhet uppväger den högre åldersgränsen för den som saknar erfarenhet av A2. Den som har A2 måste oavsett ålder alltid göra ett godkänt körprov på Trafikverket för att få behörighet A.

Se översiktsbild över de nya A-behörigheterna (länk)

– Motorcyklister är kraftigt överrepresenterade i olycksstatistiken. Jag både hoppas och tror att de nya reglerna kan ge effekt i form av minskat antal mc-olyckor, säger Olof Stenlund, projektledare på Transportstyrelsen.

Alla får behålla sina gamla behörigheter

De körkort som utfärdas före den 19 januari 2013 fortsätter gälla enligt de förutsättningar som gällde vid själva utfärdandetidpunkten. Körkort med behörigheten A begränsad kommer alltså att gälla även efter den 19 januari 2013 med begränsningen enligt de förutsättningar som gällde när körkortet utfärdades.

Mer information om införandet av det tredje körkortsdirektivet finns på http://www.korkortsportalen.se/Nya-korkortsregler-i-januari-2013/