Sluta rök, och köp en motorcykel för pengarna

Här intill ser du en bild från en reklamkampanj i Holland, där bilden är framställd med hjälp av 7263 cigaretter, som är en årskonsumtion för en som röker 20 cigaretter om dagen. I annonsen uppmanas rökare att sluta röka, för att istället använda pengarna till att köpa en motorcykel.