MC-vänliga räcken ska testas i Sverige

Sveriges Motorcyklister, SMC, har jobbat länge för att få MC-vänligare vägräcken. Äntligen ska räcken med underglidningsskydd testas! Till att börja med i tre utvalda kurvor där olycksrisken anses särskilt stor. Detta meddelade infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd vid en debatt i Riksdagen igår. I Skåne väljer man att inte alls montera sidoräcken på populära MC-vägar.

Räcken är det vanligaste krockvåldet i singelolyckor där en motorcyklist dödas. Mellan år 2000 och 2011 har 47 motorcyklister omkommit i räckesolyckor. De flesta MC-olyckor sker i en ytterkurva. Samtidigt är räcken en medveten strategi för att minska antalet dödade och skadade i trafiken i Sverige. Det är bakgrunden till att SMC arbetat för dels säkrare mitträcken, dels att väghållare ska välja förlåtande sidoområden istället för sidoräcken. SMC anser att räcken bör förses med underglidningsskydd, i synnerhet på olycksdrabbade platser.

I tisdagens debatt i Riksdagen berättade ministern att underglidningsskydd ska monteras på räcken på tre platser; Åkersberga och Botkyrka samt på en motorvägsavfart i Ljungarum. Platserna har valts ut i samarbete med SMC och med utgångspunkt från tidigare olyckor. Olika räckestyper och räckesskydd ska användas och utvärderas, bland annat hur snöröjning fungerar med monterade skydd.

Samtidigt har Trafikverket i Skåne beslutat, enligt SMC:s önskemål, att från och med denna vår inte montera sidoräcken på populära MC-vägar i Skåne. Istället ska sidoområdena säkras. Trafikverkets nyss utgivna Inriktningsdokument för väg- och broräcken omfattar en rad av SMC föreslag för att minska skaderisken för motorcyklister som krockar med räcken.

-Testerna med MC-vänliga underglidningsskydd på räcken är SMC:s förtjänst! SMC har drivit frågan på ett övertygande och informativt sätt för att få till stånd dessa trafiksäkerhetshöjande åtgärder, kommenterar Claes Tingvall, Trafikverkets trafiksäkerhetsdirektör.

- Detta är den absolut största framgången SMC nått i räckesfrågan. Vi ser positivt på det goda samarbetet med Trafikverket. Ett nytänkande då det gäller vilken räckestyp man väljer liksom hur man placerar dem kommer att ge färre dödade och allvarligt skadade motorcyklister, säger SMCs generalsekreterare Jesper Christensen.

SMC kommer att följa försöket och arbetet med att införa en räckesstrategi som ger ökad säkerhet för alla trafikanter som färdas på vägarna. SMC samarbetar med Trafikverket och Svenska Bro- och Räckesföreningen, SVBRF, i frågan.