Mindre skylt till MC dröjer

SMC har tidigare hos Transportstyrelen föreslagit en mindre storlek på registreringsskylten på motorcykel och moped klass II.

 

Nyligen fick SMC svaret från Transportstyrelsen att ingen förändring kommer att ske under 2012. Avtalet med skyltleverantören upphör under detta år och kommer sedan att förlängas ett år. Innan dess ska frågan om skyltens storlek och utformning avgöras.

Transportstyrelsen för även interna diskussioner angående om fordonsägare ska kunna välja skylt utan nationalitetssymbol i framtiden. Här hoppas SMC att frågan inte avgörs utan en remissomgång och att deras förslag om två storlekar på skyltar finns med då nästa upphandling sker.