Få motorcyklar fast i automatisk hastighetsövervakning

Sedan trafiksäkerhetskamerorna infördes i Sverige uppges dödsolyckorna minskat med 60 procent på vägar där kamerorna används, detta trots att trafikrytmen ofta störs kraftigt. Antalet svårt skadade minskade med 30 procent. Här följer statistiken för hela riket under 2011. Relativt få motorcyklar finns registrerade för hastighetsöverträdelser, cirka 4 procent av det totala antalet registrerade överträdelserna.

atk-stat

Källa: Polisen