Viltolyckorna ligger fortfarande på en hög nivå, visar den nationella statistiken. Bara i år har fram till och med augusti anmälts nästan 24 000 olyckor till Polisen, där vilda djur*) varit inblandade. 2 av 3 viltolyckor sker i skymning och gryning.

– Antalet trafikolyckor med vilt är fortfarande högt, säger Lars Sävberger, verksamhetsledare i Viltolycksrådet. Den vanligaste sammanstötningen är med rådjur. Hittills i år har nästan 18 000 olyckor med rådjur har anmälts. Detta innebär att 75 procent av alla sammanstötningar sker med rådjur.

*) Vilda djur enligt jaktförordningen § 40 är: björn, varg, järv, lodjur, älg, hjort, rådjur, utter, vildsvin, mufflonfår och örn.