Enligt Trafikverkets statistik för 2011 års första sex månader så är det positiva att antalet godkända personer som genomfört körprov för A-behörighet ökat. Det negativa är att antalet kvinnor som klarat körproven tyvärr minskat. Kvinnorna har däremot bättre statistik än männen när det gäller kunskapsprov och är även enligt annan statistik underrepresenterade i MC-olyckor.

 

Trafikverket publicerar varje halvår statistik för kunskaps- och körprov för samtliga behörigheter. Ifjol rasade antalet MC-prov med 30 procent. Nu ökar alltså antalet motorcyklister glädjande nog igen.

Nya regler för provfordon, tillräckligt med trafikskolor och riskutbildare och korta köer för att få alla nödvändiga tillstånd är förmodligen de viktigaste orsakerna. SMC tror också att många som väntat med att ta körkort gör det nu istället för att vänta till 2013 då nya regler ska träda i kraft.

Läs mer och ta del av statistik på SMC:s hemsida