Nu behöver personer som vill ta mc-körkort och bor i eller omkring Dalarna inte längre färdas långt för att köra upp - eller göra den obligatoriska riskutbildningen. NTF Säker Trafik Dalarna erbjuder sedan 1 juni både utbildning och förarprov på den nya banan vid Dala Airport.

 

Redan i november 2009 blev det obligatoriskt att genomföra riskutbildning för motorcykelkörkort men tills nu har ingen sådan funnits i närheten.

Riskutbildning del ett har utförts i Avesta och den andra delen har haft Gävle som närmaste utbildningsort.

– Det har varit jobbigt för dem som bor här att frakta en motorcykel utan körkort, det går åt en hel dag. Men tidigare har det inte funnits någon godkänd bana, säger Hans Moberg, vd på NTF Säker Trafik Dalarna till Dalatidningarna.

För att få tillstånd att genomföra den här typen av riskutbildningar måste utbildaren ha en av Transportmyndigheten godkänd utbildningsplan, en plats att genomföra utbildningen på samt kompetenta och godkända lärare.

– Eftersom vi redan erbjuder riskutbildningar för personbil och lastbil på Trafikövningsplatsen i Falun har vi erfarenheten och kompetensen. Dessutom ska dalmasarna inte behöva åka ända till Stockholm och Avesta vilket de fått lov att göra förut, säger Hans Moberg.

Läs mer på Dalatidningarnas hemsida