Yamahas har presenterat det nya automatiserade manuella växlings-systemet, Y-AMT, som inleder företagets nya era med en avancerad växlingsteknik för motorcyklar.

Med Y-AMT menar Yamaha att föraren kan fokusera helt på att njuta av sin motorcykels prestanda genom fortlöpande linjära växlingar. Det finns möjlighet att välja mellan smidig, manuell växling med fingerkontroller eller helautomatisk växling med två lägen.

2024 YAM YAMT EU NA PTW 008 03 preview

Händerna har närmare och mer detaljstyrd kontakt med hjärnan än fötterna, och är därför ett av människokroppens viktigaste redskap. Att endast växla med handen istället för kombinerat med fot och hand lär inte bara gå snabbare, utan sägs även kräva mindre betänketid. Föraren kan totalfokusera på gas- och bromsanvändning, lutningsvinkel, kroppsläge och däckens grepp för fokuserad körning. Detta sägs vara anledningen till att Y- AMT-modellerna inte har någon växelpedal. Föraren behöver därmed inte flytta den vänstra foten från fotpinnen, utan kan istället fokusera på sitt kroppsläge och viktfördelningen för bättre kontroll över motorcykeln, särskilt vid kurvtagning.

2024 YAM YAMT EU NA PTW 002 03 preview

Med Y-AMT-systemet kan motorcykelns växlingsegenskaper justeras efter förarens önskemål och olika väglag, antingen med fingerstyrd, manuell växling, ”MT,” eller helautomatiska ”AT”.

2024 YAM YAMT EU NA PTW 003 03 preview

Den manuella växlingen (MT) ger snabb och exakt växling med bara en knapptryckning och utan behov av manuell koppling. Växlingen görs med pekfingret och tummen via två vippreglage – ett plusreglage för att växla upp, och ett minusreglage för att växla ned. För ökad kontroll vid sportigare körning kan plusreglaget dras för att växla upp och skjutas för att växla ned med bara pekfingret, vilket ger större frihet, eftersom tummen inte behövs tas bort från handtaget. Reglagets storlek, placering och hantering har utformats för att passa användning med handskar på, genom att endast minimal fingerrörelse krävs vid växling.

2024 YAM YAMT EU NA PTW 004 03 preview

Kopplingsaktiveringen sägs vara högst progressiv och uppges ge föraren naturlig växling i alla hastigheter. MT har utvecklats för roligare sportkörning, och maximerar Yamahas crossplane-koncept i motorkonstruktioner och de sportigaste körlägena. Växlingarna sker enligt Yamaha snabbare, mer exakt och konsekvent än den senaste typen av quickshifter.

2024 YAM YAMT EU NA PTW 005 03 preview

Med den helautomatiska växlingen (AT) kan föraren välja mellan två program för olika körningsförhållanden – alltid lättväxlat med en särskild lägesknapp som sköts med tummen.

2024 YAM YAMT EU NA PTW 007 03 preview

Den som vill ha en aktiv hojtur under landsvägskörning kan välja ”D+”, som ger en sportig växling på högre varvtal för att bibehålla den spännande körkänslan och samtidigt fördelarna med helautomatisk växling.

Motorcykelförare som pendlar eller kör långa sträckor kan välja ”D”-läget som ger mjukare växling under lägre varvtal, vilket ger föraren maximalt förtroende och manövrerbarhet i låg hastighet och stadskörning.

I AT-läget kan föraren också när som helst välja manuell växling med vippreglagen.

Yamaha har tidigare använt automatväxlade YCC-S- systemet (Yamaha Chip Controlled Shift) för Sport Touring-modellen FJR1300 för nära två decennier sedan. YCC-S hade ett automatiskt hydraulkopplingssystem som gav föraren möjlighet att växla manuellt med ett fingerstyrt växelreglage. Till skillnad från det hydraulmanövrerade YCC-S-systemet har Y-AMT två elektriska manöverdon som sköter de funktioner som föraren annars gör med vänster hand och fot. Systemet uppges väga 2,8 kg.