En ändring i körkortslagen börjar gälla från och med den 1 juni 2024. Ett års prövotid införs för den som tar körkort med behörigheten AM. Får en körkortsinnehavare sitt körkort återkallat under den tiden krävs en ny genomgången mopedutbildning och nytt godkänt kunskapsprov hos Trafikverket för att återfå behörigheten.

Prövotid på körkortet är som det låter – en tid när en person har sitt körkort på prov och ska bevisa att man är en säker förare. Återkallas körkortet under prövotiden är det en signal om att man som förare inte är beredd att följa de regler som gäller i trafiken trots utbildning och nyligen genomgångna prov. Därför krävs nya godkända prov efter att spärrtiden löpt ut. Har körkortet återkallats i minst 12 månader krävs dessutom nytt beviljat körkortstillstånd.

– En skillnad jämfört med prövotid för körkort för personbil är att man behöver gå om den obligatoriska utbildningen för körkort AM innan prov hos Trafikverket. Utbildningen kostar cirka 5 000 – 7 000 kronor och det är en kännbar utgift för en ungdom. Förhoppningsvis leder det till en mer eftertänksam och trafiksäker körning som räddar liv, säger Susanne Alger, utredare på Transportstyrelsen.

Förhoppningen är att prövotiden ska ge en viss preventiv effekt och till exempel motverka att föraren kör för fort eller kör med ett fordon som han eller hon inte har rätt att köra.

– Körkort AM är först och främst en körkortsbehörighet som ger rätt att köra moped klass I. Men den ger även rätt att köra A-traktor. Vår förhoppning är att införandet av prövotid för körkortet är ytterligare en åtgärd som bidrar till minskat antal olyckor, både när det handlar om olyckor med mopeder och med A-traktorer, säger Susanne Alger.