Myndigheterna har bestämt att vi ska nå maximalt 133 omkomna och maximalt 2 800 allvarligt skadade i vägtrafiken år 2030. Under 2023 omkom 229 personer. Prognoserna visar att vi missar etappmålet om vi inte gör mer.

Förra årets 229 omkomna innebär att antalet är på samma nivå som 2022 då 227 personer omkom. Sedan 2019 har utvecklingen mot färre omkomna planat ut. 

– Vi räddar liv, men utvecklingen går för sakta. Vi och många fler aktörer jobbar systematiskt med insatser för att öka trafiksäkerheten på väg. Det finns många goda samarbeten mellan det privata och det offentliga, nationellt, regionalt, lokalt. Men det räcker inte, säger Maria Krafft, trafiksäkerhetsdirektör på Trafikverket.

Samarbeten mellan industrin, det offentliga och akademin är avgörande för att rädda fler liv. Som till exempel fordonsindustrins intensiva teknikutveckling och Polismyndighetens trafikövervakning. 

Trafiksäkerhet är också en viktig arbetsmiljöfråga
Knappt hälften av de 229 dödsolyckorna var arbetsrelaterade och i drygt en tredjedel var en upphandlad transporttjänst inblandad. Trafikverket har tagit fram vägledningar till stöd för att trafiksäkra verksamheter. Det är ett exempel på vad vi gör för att möta utmaningarna inom trafiksäkerhet.

Källa: Trafikverket

da14f377 9fe2 48e7 9344 0d9d6e25baae