Antal döda i vägtrafiken har ökat. Under 2023 har 232 personer omkommit och 14 561 personer skadats i vägtrafiken. Det är 5 fler omkomna jämfört med 2022. Det visar Transportstyrelsens preliminära statistik. Glädjande nog står motorcyklister inte för ökningen.

Av de omkomna i vägtrafiken under 2023 var:

  • 7 barn i åldern 0–15 år
  • 86 personer 65 år eller äldre
  • 139 var skyddade (114 i personbil, 18 i lastbil, 4 i buss och 3 i A-traktor/traktor)
  • 93 var oskyddade (29 motorcyklister, 26 cyklister varav 3 el-sparkcyklister, 24 fotgängare, 8 på fyrhjuling, 4 mopedister och 2 övriga).

Av de som skadades i trafiken under året var 1 792 svårt skadade och 12 769 lindrigt skadade.

omkomna vagtrafik december 2023

Antalet omkomna i trafiken ökar, men minskat antalet omkomna motorcyklister

Under den senaste treårsperioden har antalet döda i trafiken ökat. Under 2023 omkom 232 personer i vägtrafikolyckor. Det är 25 fler jämfört med snittet för pandemiåren 2020 och 2021 då 204 respektive 210 personer omkom. Året innan pandemin, 2019, omkom 221 personer.

Vad gäller motorcyklister så har antalet omkomna legat tämligen stabilt på strax under 30 omkomna per år sedan 2019 (29/28/27/30/29), vilket tål att jämföras med exempelvis år 2007 då 60 motorcyklister rapporteras ha omkommit i trafiken. 

Varje skadad eller omkommen i trafiken är en tragedi, och nu hoppas Fastbikes.se att den positiva olycksutvecklingen bland Sveriges motorcyklister fortsätter.

–  Över en längre tid har vi haft en minskning av antalet omkomna i vägtrafiken. 2020 var antalet döda i trafiken som allra lägst, på grund av coronapandemin, därefter har vi tyvärr sett en ökning av antalet döda i trafiken. Siffror från Trafikanalys visar att trafikarbetet på de svenska vägarna under senare år stadigt ökat – vilket troligen kan var en av förklaringarna att dödsolyckorna återigen ökar, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

2020 antog regeringen nya etappmål för Sveriges trafiksäkerhetsarbete, Nollvisionen. En halvering av antalet omkomna och en 25-procentig minskning av antalet allvarligt skadade till år 2030. I faktiska tal innebär det max 133 omkomna i vägtrafiken år 2030.

– Vi måste tillsammans med berörda myndigheter, organisationer och företag fortsätta det viktiga arbetet med att utveckla olika lösningar och metoder för säkrare vägtrafik. Inte minst måste vårt individuella ansvar och beteende i trafiken förändras, säger Jonas Bjelfvenstam. 

Källa: Transportstyrelsen