Även erfarna motorcyklister gör misstag i trafiken. Riksförbundet M Sverige, Sveriges största konsumentorganisation för bilister, tar dagligen emot många frågor i sin rådgivning och konstaterar att många trafikanter är osäkra på vad som gäller. Tony Gunnarsson, sakkunnig i trafiksäkerhet på M Sverige listar fem tips för att undvika vanliga misstag på svenska vägar.

1. Glöm inte högerregeln.

När vägar skär varandra har förare väjningsplikt mot det fordon som kommer från höger. Högerregeln är grundläggande i vårt trafiksystem, men trots att den bygger på en till synes enkel princip skapar regeln ofta osäkerhet. Faktum är att högerregeln gäller i korsningar där inga andra väjningsregler styr, inklusive i trevägskorsningar och inne på parkeringsplatser.

M Sveriges kommenterar: Finns inga vägmärken som säger annat bör du ha som utgångspunkt att högerregeln gäller. Men samtidigt bör du vara försiktig och vaksam på om andra trafikanter riskerar att göra fel i korsningen. Sök ögonkontakt och observera dina medtrafikanters beteende innan du kör ut, så undviker du onödiga olyckor.

2. Blinka ut ur rondellen.

Hur man ska nyttja blinkers i en rondell, eller cirkulationsplats som det formellt heter, är ett omdiskuterat ämne. Men de facto finns endast ett val av körriktning när du kör in i en rondell, varför du inte behöver ge tecken vid infart. När du byter körfält eller annars flyttar dig i sidled ska du ge tecken. När du kör ut ur cirkulationen ska du blinka till höger.

M Sverige kommenterar: Anpassa körningen så att du helst kör ut ur cirkulationen från höger körfält. Om du kör ut ur cirkulationen från vänster körfält måste du vara extra uppmärksam på fordonen i höger körfält eftersom du inte vet om de ska fortsätta att köra i cirkulationen. Tänk också på att du gör ett körfältsbyte.

3. Ligg inte i mittfilen.

Man får inte ligga och köra i mittfilen. Principen är att mitt- och vänsterkörfältet ska användas för omkörning. Efter genomförd omkörning ska man skyndsamt och säkert återvända till höger körfält. Alla ska köra i höger körfält på en väg med fler än två körfält så länge hastighetsbegränsningen är över 70 km/tim, undantag kan exempelvis vara om det råder kö eller om vägskyltarna visar att trafikanterna ska välja ett visst körfält när vägen delar sig.

M Sverige kommenterar: Egentligen är det ganska enkelt – håll till höger så länge du inte tänker göra en omkörning. Regeln finns för att främja ett bra flöde på de högtrafikerade vägarna och för att undvika trafikfarliga situationer.

4. Lär dig när du ska väja för cyklister.

En cykelöverfart är ett slags övergångsställe för cyklister. Du som motorcyklist har väjningsplikt mot cyklister och mopedister som är ute på eller just ska färdas ut på cykelöverfarten. Ett annat system är cykelpassager, där omvänt förhållande gäller. Cyklister och mopedister har alltså väjningsplikt när de ska korsa en väg på en cykelpassage.

M Sverige kommenterar: Många är osäkra kring vad som gäller när cyklister ska korsa vägbanan. Se till att du lär dig att identifiera skyltning och vägmarkering för cykelöverfart respektive -passage. I alla situationer gäller dock att sänka hastigheten och att visa hänsyn för att minska olycksrisken.

5. Stå helt still vid stopp-skylten.

Många struntar i stoppskylten. Regelverket säger att man måste stå helt stilla innan man varsamt får köra vidare, att rulla fram långsamt duger inte. Är det kö vid skylten måste alla fordon stanna, du kan inte bara hänga på framförvarande fordon.

M Sverige kommenterar: Var noga och se till att fordonet står helt still. Stoppskyltarna är uppsatta där de finns av viktiga anledningar. Det handlar om platser där olycksrisken annars är hög och fortfarande förekommer många allvarliga korsningsolyckor i Sverige.