Bikelife Norge och NMCU NMCU ingår samarbetsavtal

Fastbikes.se:s norske samarbetspartner Bikelife Norge har ingått ett samarbetsavtal med Norska Motorcykelunionen NMCU: som bland annat omfattar Körupplevelser och fokus på motorcykelnjutning som kombineras med en offensiv motorcykelpolicy.

I samband med årets stora MC-mässa och Motorcykelvecka meddelade Norska Motorcykelunionen (NMCU) och BikeLife Norge att de har ingått ett strategiskt samarbetsavtal.

– Vi kunde inte ha valt en bättre dag för att lansera samarbetet, säger Odd Terje Døvik, som är ordförande i centralstyrelsen i NMCU. På mässan hittar du både NMCU och Bikelife, var och en med sina fina montrar. – Avtalet är så pass färskt att vi kommer till mässan med var och en av våra montrar. Men nästa gång ska vi uppträda tillsammans, lovar Odd Terje.

 BikeLife har fått en mycket stark position på kort tid, med över 30 000 följare på Facebook och en hemsida som hittills lockat närmare 150 000 unika användare.

 -Genom riktat och hårt arbete, och med effektiv användning av bland annat sociala medier, YouTube och poddar, har BikeLife inom kort tid skaffat sig en solid position i den norska MC-miljön, säger Odd Terje Døvik.

NMCU firade 50-årsjubileum förra året och är den enda rikstäckande intresseorganisationen för norska motorcyklister. Likt Sveriges Motorcyklister (SMC) jobbar för att främja Sveriges motorcyklister, så jobbar NMCU för att norska motorcyklister ska kunna utöva sitt intresse, eller få sina transportbehov täckta, med så stor frihet och så få restriktioner som möjligt. Detta sker genom ett aktivt påverkansarbete mot direktorat, departement och politiska miljöer.

  – Vi är bra på det politiska arbetet, men för att hela tiden stärka vårt genomslag har NMCU varit måna om att etablera och utveckla goda arbetsrelationer med andra aktörer inom motorcykelsporten, säger Odd Terje Døvik. Avtalet med BikeLife innebär ett genombrott i detta arbete. Bikelife har lyckats inom områden där vi behöver förnya oss, så det här kommer att bli ett väldigt spännande samarbete.

  BikeLife har lyckats utnyttja nya kommunikationsplattformar på ett mycket effektivt sätt. De har också lyckats attrahera nya generationer av motorcyklister i stort antal.

– Vi har satsat på att sprida glädje, vara positiva och engagerade. Det har fått genomslag, säger Thomas J. Winther som tillsammans med René Holmen är de två centrala personerna i Bikelife Norge. Sedan har vi med oss ​​många frivilliga som bland annat modererar vår ständigt växande Facebooksida, som nu har 31 300 följare.

  – Framför allt har vi varit framgångsrika på våra sociala plattformar, Facebook, webb, YouTube och poddar. Så vi har jobbat mycket hela tiden för att stödja Nollvisionen, satsat på förarutveckling för att stärka motorcyklisters kompetens och uppmuntrat kvinnor att köra motorcykel, säger René Holmen.

– Vi behöver många och starka MC-röster i Norge, och hoppas att det samarbete vi nu etablerar med BikeLife kommer att göra NMCU till en ännu starkare politisk kraft under de kommande åren, kommenterar Odd Terje Døvik i NMCU.

– Det här är win-win. NMCU ska vidareutveckla och renodla sin profil som intresseorganisation. Och BikeLife kommer att stärka sin position som den föredragna mötes- och samlingspunkten för norska motorcyklister. Ett medlemskap i NMCU är ett medlemskap i BikeLife – och vice versa, och ger full belöning på båda ställena. Listan över medlemsförmåner – som BikeLife kommer att vara huvudansvarig för – utökas hela tiden. Och NMCU kommer att fortsätta sitt politiska arbete, uppbackad av en stärkt ekonomi och ett större medlemsantal, förklarar Odd Terje Døvik.