HONDA har nyligen ansökt om patent på en ny typ av krasch-detekteringssystem.

Hondas krasch-avkännande system använder motorcykelns styrdator och förarens telefon tillsammans med ett Bluetooth-headset för att "upptäcka" en motorcykelolycka.

Systemet är inte bara tänkt att varna om en krasch inträffar utan ska även känna av förarens rörelse för att ”läsa av” om denne är medvetslös eller inte.

Olika typer av larm för motorcykelförare, som automatiskt ringer upp ett eller flera förprogrammerade larmnummer vid en befarad olycka, är inte något nytt, men Honda verkar ha tagit det hela ett steg längre med detta patent.

Hondas patentsökta system använder motorcykelns styrdator och övriga sensorsystem tillsammans med förarens smartphone för att upptäcka när en krasch har ägt rum. Den kombinerar sedan detta med data från förarens Bluetooth-headset för att diagnostisera om hjälp behövs och om så behövs ringa upp förutbestämda larmnummer. Medan de konventionella lutningsgivarna på motorcykeln kan känna av om motorcykeln skulle råka falla omkull, medan föraren i sin tur kanske inte ens sitter på motorcykeln.

Tillsammans med motorcykelns accelerometrar, förarens hjälmmonterade Bluetooth-headset känner systemet av om föraren ligger orörlig på marken, eller är uppe på benen. Om det sistnämnda är fallet avstår systemet från att larma.

Hur exakt, och inte minst hur pass pålitligt, systemet kommer att vara, om och när det når marknaden ser vi fram mot att få utvärdera.