Under 2022 har 220 personer omkommit och 15 437 personer skadats i vägtrafiken (1 929 svårt skadade och 13 508 lindrigt skadade). Det är tio fler omkomna jämfört med 2021. Det visar de preliminära uppgifterna som sammanställts av Transportstyrelsen fram till den 11:e januari 2023.

Av de omkomna i vägtrafiken under 2022 var:

8 barn i åldern 0–15 år

80 personer var 65 år eller äldre

124 av de omkomna var skyddade (103 i personbil, 14 i lastbil, 2 i buss och 4 i A-traktor och en i övrigt fordon)

96 var oskyddade (30 motorcyklister, 20 cyklister, 4 el-sparkcyklister, 26 fotgängare, 11 mopedister och 5 övriga).

Under de senaste fem åren, 2017–2021, har i genomsnitt 242 personer omkommit per år. Det innebär att antalet omkomna under 2022 är tio procent lägre jämfört med snittet för den senaste femårsperioden.

När vi ser till statistiken för motorcyklister så omkom 25 motorcyklister 2021. Det var i sin tur en minskning jämfört med året innan (2020) där 28 motorcyklister omkom.

Tillbaka på samma nivå som innan pandemin

Under 2022 omkom 220 personer i vägtrafikolyckor. Det är 13 fler jämfört med snittet för pandemiåren 2020 och 2021 då 204 respektive 210 personer omkom. Året innan pandemin, 2019, omkom 221 personer.

– Vi ser att utvecklingen av vägtrafikolyckor med dödlig utgång är tillbaka på samma nivå som innan pandemin. Vi ser samma utveckling av trafikflöden, det vill säga antal fordon som kör på vägarna, där nivåerna ökat efter pandemin, säger Jonas Bjelfvenstam, Transportstyrelsens generaldirektör.

Av bilisterna omkom 46 i mötesolyckor och 36 i singelolyckor. Av motorcyklisterna omkom 15 i singelolyckor. Med bilist menas här de som åker personbil, lastbil eller buss.

– När det gäller olyckstyp så har singelolyckor minskat från att tidigare varit klart dominerande. Istället ökar mötesolyckorna i jämförelse med tidigare år. En annan olyckstyp som har ökat under 2022 är A-traktorolyckor, säger Jonas Bjelfvenstam.

Källa: Transportstyrelsen