Nyregistreringen av motorcyklar och mopeder på de största europeiska marknaderna förblir stabil under de första 6 månaderna 2022.

Registreringar av nya motorcyklar på fem av de största europeiska marknaderna (dvs Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) visade en liten minskning med 0,5 % (532 980 enheter) under de första sex månaderna 2022, jämfört med samma period 2021 ( 532 460 enheter).

Några av de största europeiska motorcykelmarknaderna registrerade ökningar, inklusive Tyskland (117 800 registrerade motorcyklar, +1,7 %) och Spanien (91 870 enheter, +10,7 %). Registreringarna minskade i Frankrike (108 000 enheter, -6,4 %), Italien (161 500 enheter, -2,8 %) och Storbritannien (53 650 registrerade motorcyklar, -2,3 % jämfört med första halvåret 2021).

Mopedsegmentet utvecklades något bättre under halvåret 2022. Mopedregistreringarna nådde totalt cirka 134 500 enheter på de sex största europeiska mopedmarknaderna (det vill säga Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien). Detta är en ökning med 1,0 % jämfört med de första sex månaderna 2021.

Antonio Perlot, ACEM:s generalsekreterare, kommenterar den nuvarande situationen inom sektorn:

”De senaste månaderna har försäljningen av tvåhjulingar påverkats av logistiska störningar på internationell nivå. Detta ledde till en eftersläpning av fordonsleveranser på flera europeiska marknader. Försäljningen påverkades också av stigande energikostnader och inflation, högre räntor och utbredd ekonomisk osäkerhet.”

"Som sagt, registreringarna för mopeder och motorcyklar i Europa var stabila jämfört med första halvåret 2021. På grund av sina relativt låga inköps- och driftskostnader har tvåhjulingar klarat sig mycket bättre än andra privata transportmedel."

"Vi kommer att veta om 2022 var ett bra år för vår sektor, när de samlade siffrorna för årets första nio månader blir tillgängliga."