Under första halvåret i år fattade Transportstyrelsen beslut om 17 988 körkortsåterkallelser. Det är en minskning med 20 procent jämfört med samma period förra året då motsvarande siffra var 22 476.

– Minskningen beror i huvudsak på att polisen omhändertagit färre körkort än förra året. De senaste åren har de omhändertagna körkorten ökat, men nu har siffrorna vänt nedåt, säger sektionschef Maria Lundberg Ohlsson på Transportstyrelsen.

Den överlägset vanligaste återkallelsepunkten är, precis som förra året, ”en väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning”. Under första halvåret beslutade Transportstyrelsen om 9 902 återkallelser i den kategorin, mer än hälften.

Återkallade körkort första halvåret

 

Återkallelseorsak 2021 2022
1) Rattfylleri eller drograttfylleri 3114 3200
2) Smitning 94 56
3) Flera mindre överträdelser 678 856
4) En väsentlig överträdelse, vanligen fortkörning 13448 9902
5) Opålitlighet i nykterhetshänseende 602 521
6) Allmän brottslighet 69 67
7) Medicinska skäl 2915 2855
8) Ej lämnat läkarintyg eller bevis om godkänt förarprov 2497 1677
9) Hinder fanns för utfärdande av körkort 149 11
Samtliga* 22476 17988

 

*Ett körkort kan återkallas på flera grunder. Eftersom det kan finnas flera grunder för en och samma återkallelse blir totalsumman lägre än om man räknar ihop antalet för alla återkallelser.

Återkallelser enligt återkallelsepunkt ”hinder fanns för utfärdande av körkort” minskar och är tillbaka till vanlig nivå.

Det är bara återkallelser för rattfylleri och mindre överträdelser som ökar jämfört med motsvarande period förra året.

– Anledningen till att fler körkort återkallats på grund av rattfylleri det första halvåret i år beror sannolikt på att polisen åter börjat utföra rutinmässiga utandningsprov vid trafikkontroller, vilket inte gjordes under pandemin, säger Maria Lundberg Ohlsson.

Källa: Transportstyrelsen