Trafikverkets djupstudier av dödsolyckor visar att 47 personer omkom i en alkohol- eller drogrelaterad trafikolycka år 2021, vilket motsvarar 22 procent av alla omkomna i trafiken. Enligt beräkningar från myndigheten kör dagligen i genomsnitt ca 14 400 förare med en promillehalt över den tillåtna.

– Dessa siffror understryker vikten av att förstärka arbetet mot onykterhet i trafiken. Alkohol och droger hör inte hemma i trafiken. Ingen ska behöva dö i alkohol- eller drogrelaterade trafikolyckor, säger Caroline Drabe, vd för Riksförbundet M Sverige.

 

M Sverige har länge arbetat för att få bort det allvarliga problemet med drog- och alkoholpåverkade bilister i trafiken, och har tre skarpa förslag som M Sverige uppmanar samtliga riksdagspartier att ställa sig bakom:

  • Det behövs fler poliser på våra vägar. Kontroller av den tunga trafiken samt hastighets- och nykterhetskontroller bidrar till ökad säkerhet på våra vägar. Polisens närvaro i trafiken gör också att trafikrytmen blir lugnare och att bilförarnas uppmärksamhet ökar. Därmed ökar tryggheten för alla trafikanter på väg.
  • Se till att straffen höjs väsentligt för den som genom vårdslöshet eller onykterhet orsakar en olycka. Detta gäller särskilt den som genom vårdslöshet eller onykterhet orsakar en olycka med dödlig utgång. Samhället måste tydligare än idag visa att denna typ av beteende ska bort.
  • Inför alkobommar i samtliga färjeterminaler. Alkobommar har använts på försök i hamnar i Stockholm och Göteborg. Dessa försök visade att rattfylleriet minskade under perioden de användes, vilket är ett bevis på att nykterhetskontroller i hamnar behövs.