En del kör året om medan andra just kört årets första hojtur eller snart kommer att köra första motorcykelvändan för året. Risk för rullgrus och andra faror finns alltid, året om, men i synnerhet på våren är det en ökad risk för rullgrus och så kallade potthål. 

Tjäle är mark eller väg som har frusit till is. Is tar mer plats än vatten, vilket gör att vägen expanderar och lyfts när den fryser. Under vintern bildas det också islinser i jordmaterialet, då vatten sugs upp underifrån, som succesivt byggs på och expanderar. Skador på vägen uppstår vanligtvis på grund av att den lyfter ojämnt tvärs vägen, mera på mitten och mindre i kanterna vilket även gör att sprickor kan uppstå. Under tjällossningen, när vägen tinar och återgår till ursprunglig nivå, uppstår ett överskott av vatten i konstruktionen som i samband med att den trafikeras kan leda till bärighetsskador.

Vägar är särskilt utsatta för tjäle, eftersom den isolerande snön plogas bort. Hur mycket tjälen lyfter vägen beror på flera faktorer – hur mycket det har regnat på hösten, hur kallt det är och hur länge det varit kallt, hur mycket det har snöat och vilket jordmaterial som finns under vägöverbyggnaden. Generellt ger långa och kalla vintrar större påverkan.

Utbredningen av tjälskador kan påverkas av om vägen är ny eller gammal. Risk för tjälskador finns framför allt i följande fall:

  • Vägar med dålig bärighet
  • Övergång mellan väg och bro
  • Övergång från skog till åker eller bergsskärning till platt mark
  • Vid vägtrummor
  • Vägavsnitt med otillräcklig avvattning av vägen.

En nyckfull vägskada är så kallade potthål, som uppstår i vägens beläggning. På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och håligheter samtidigt som temperaturen pendlar runt noll. När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större.

Potthål kan också uppstå på sommaren när vatten blir stående i ett litet hål. Vattnet och trafiken skapar en utmattning som utökar håligheten. Ju äldre beläggning, desto större risk.

Trafikverkets entreprenörer inspekterar regelbundet det statliga vägnätet, från tre gånger per vecka för de största vägarna till en gång var 14:e dag för de minsta. Trafikverket förebygger och åtgärdar partier där det finns risk för tjälskador innan de uppstår. Genom att hålla vägarna fria från sprickor och hål minskas inträngning av vatten.

När Trafikverket får kännedom om trafikfarliga brister är regeln att Trafikverket ska varna trafikanterna och laga hål, spår och sprickor så snabbt som möjligt. Det görs av entreprenörer enligt kontrakt.

LÄNK: ANMÄL BRIST/FARA I VÄGNÄTET