Stockholms grönblå majoritet vill uppmuntra fler att köra utsläppsfritt. Nu inför staden gratis parkering för eldrivna motorcyklar och klass 1-mopeder.

Stockholms grönblå styre vill fortsätta minska utsläppen från motortrafiken. Nu ska staden introducera en ny typ av parkeringsplatser som bara får användas av eldrivna motorcyklar och klass 1-mopeder. Parkeringen ska vara avgiftsfri.

– Vi vill bejaka alternativ som är bättre för klimatet och minskar bullret på stadens gator. Därför har vi beslutat att införa gratis laddplatser för motorcyklar och klass 1-mopeder i Stockholm, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Satsningen på de avgiftsfria laddplatserna är en del av det grönblå styrets arbete med att elektrifiera Stockholmstrafiken. Senast år 2030 ska samtliga parkeringsplatser i innerstan ha laddmöjlighet för någon typ av fordon.

Särskilda laddplatser för motorcyklar och klass 1-mopeder är tidigare oprövat i Sverige. Stockholms stad kommer därför att behöva vara kreativa med de verktyg som står till buds.

– Vi kommer att kombinera skylten för laddplats, som vanligtvis används för bilar, med en skylt som begränsar parkeringen till motorcyklar och klass 1-mopeder. Det blir vi först med i Sverige, säger Daniel Helldén (MP), trafikborgarråd Stockholms stad.

Stockholms stads nya laddplatser för eldrivna motorcyklar och klass 1-mopeder planeras att stå färdiga under 2022.