Nu kan felparkeringsavgifter som inte betalats ge användningsförbud. Förbudet inträder när den totala avgiftsskulden uppgår till mer än 5 000 kronor och sex månader har passerat sedan hela skulden skulle ha betalats. Transportstyrelsen har i oktober förenklat för fordonsspekulanter att kontrollera om ett fordon är belastat med användningsförbud.

Ett användningsförbud innebär konkret att fordonet inte får köras. Det ger också polisen rätt att beslagta registreringsskyltarna om fordonet påträffas på väg. Skyltarna behöver inte återlämnas förrän hela skulden är betald. Förbudet inträder när den totala skulden överstiger 5 000 kronor och minst sex månader har gått sedan beloppet skulle vara betalt. För att göra det enkelt att kontrollera om det finns användningsförbud har Transportstyrelsen nu utökat informationen i e-tjänsten Fordonsuppgifter samt i appen Mina fordon.

Centralt är att användningsförbudet ligger kvar tills hela skulden är betald. Och det gäller även om fordonet byter ägare. Som ny ägare blir du aldrig betalningsskyldig men du kan inte använda fordonet. Därför är det viktigt att kontrollera  innan ett köp.

Andra avgifter och skatter som kan leda till användningsförbud är obetald fordonsskatt, infrastrukturavgift, trängselskatt och vägavgift.

Fakta användningsförbud:

  • Enligt lagen om felparkeringsavgifter gäller sedan 1 januari 2021 att felparkeringsavgifter kan leda till användningsförbud. Användningsförbud inträder när
    1. den totala skulden för parkeringsböter uppgår till mer än 5 000 kronor
    2. minst sex månader har gått från den dag då den totala summan eller en del därav som överstiger 5 000 kronor senast skulle ha betalats.
  • Även obetalda skulder i form av trängselskatt, infrastrukturavgift och vägavgift kan leda till användningsförbud. Detta är till följd av bestämmelser från 2015 som först nu implementeras. För att dessa skulder ska leda till användningsförbud gäller samma kriterier som för felparkeringsavgifter.
  • Användningsförbud kan även utfärdas till följd av obetald fordonsskatt. Förbudet utfärdas då direkt efter utgånget förfallodatum.
  • Om ett fordon körs trots användningsförbud kan polisen beslagta registreringsskyltarna. Skyltarna återfås först när skatten eller avgifterna som ligger till grund för förbudet är betalda.
  • Den nya uppdateringen i e-tjänsten Fordonsuppgifter finns tillgänglig sedan oktober och gör det möjligt att kontrollera användningsförbud även för fordon som ägs av någon annan.
  • Ett utfärdat användningsförbud medföljer när fordonet byter ägare. Den nya ägaren kan dock aldrig bli betalningsskyldig, men riskerar att bli bötfälld om fordonet används.

För mer information, besök https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Fordon/Fordonsrelaterade-skulder/anvandningsforbud/

Källa: Transportstyrelsen