Ökat antal nya motorcyklar på vägarna

Registreringen av nya motorcyklar på de största europeiska marknaderna ökade under årets första tre månader.

Under de första tre månaderna 2021 visade registreringarna av nya motorcyklar på fem av de största europeiska marknaderna (dvs. Frankrike, Tyskland, Italien, Spanien och Storbritannien) en ökning med 10,3% (197 856 enheter) jämfört med samma period 2020. Mars starka resultat (+ 67,6%) lyckades kompensera för den negativa trenden under årets två första månader (-29,8% i januari och -12,8% i februari).

Registreringstrenderna inom motorcykelsegmentet varierar avsevärt mellan länderna. Några, som Italien (+ 47,3%) och Frankrike (+ 15,1%), registrerade betydande ökningar, medan andra, som Storbritannien (-21,3%), Tyskland (-4,1%) och Spanien (-0,5%), fortfarande ligger efter 2020-siffrorna. Detta är kopplat till olika former av Covid-19-nedstängningar som infördes i europeiska länder 2020 och till det faktum att förra årets jämförelsegrund i vissa fall var exceptionellt låg. 

Mopedsegmentet gick ännu lite bättre. På de sex största europeiska mopedmarknaderna (dvs. Belgien, Frankrike, Tyskland, Italien, Nederländerna och Spanien) nådde mopedregistreringarna 56 535 enheter, vilket motsvarar en ökning med 21,6% jämfört med förra årets siffror.

Tillsammans med en sen och intensiv vinter ser vi att antalet nyregistreringar av motorcyklar i Sverige ligger något under tertial 1 (jan-april) 2021 jämfört med 2020. Däremot är det en mycket knapp ökning för april månad vilket gör det spännande att se utvecklingen för resten av våren.

Effekterna av att många mopeder förregistrerades i slutet av 2020, i Sverige, påverkar de jämförande siffrorna för de första fyra månaderna 2021. En mycket stark och positiv ljusglimt är att hela 66% fler eldrivna mopeder nyregistrerades i april 2021 jämfört med 2020.