Trafikverket förbättrar vägarna över hela landet i sommar

Även den här sommaren genomförs åtgärder på våra vägar över hela landet för att få bort flaskhalsar, öka trafiksäkerheten, minska risken för akuta fel och förbättra för kollektivtrafiken.

 Här är ett urval av de arbeten som kan komma att påverka dig som trafikant i högre grad om du väljer att resa på vägarna i sommar.

  • I Norr- och Västerbotten kommer flertalet arbeten längs samma vägar att påverkas vissa stråk extra mycket. E4 norr om Umeå till Gumboda är en sådan sträcka där vi genomför både beläggningsarbeten och bygger om befintlig E4 till mötesfri väg.
  • Vi gör flera förbättringar längs E4 som är ett viktigt stråk med mycket trafik. Flera beläggningsåtgärder sker mellan Gävle och Härnösand, främst på sträckorna Enånger-Hudiksvall och Timrå-Härnösand.
  • Mellan Eskilstuna och Västerås bygger vi om väg 56 till mötesfri landsväg mellan Kvicksund och Västjädra (där väg 56 ansluter till E18). Vi bygger om för att förbättra framkomligheten och öka trafiksäkerheten. Beräknas klart hösten 2022.
  • I Stockholmsområdet gör vi bland annat flera förbättringar för kollektivtrafiken, längs E18 mellan Stocksund och Arninge breddar vi kollektivkörfälten och på Ekerövägen bygger vi ett kollektivkörfält mellan Nockeby och Tappström i riktning mot Ekerö. Åtgärderna bidrar till ökad säkerhet och framkomlighet för busstrafiken och skapar också smidigare trafikflöden.
  • Göteborg växer och vi bygger om och bygger nytt. Västlänken bygger en järnvägstunnel med tre centrala stationer, Älvsborgsbron renoveras och Götatunneln förstärks i centralenområdet. Det gör att framkomligheten påverkas på leder och gator. Ett tips till den som ska ta sig fram i Göteborg är att ta god tid på sig. Den största påverkan orsakas av sprängningsarbete i Kallebäcksmotet som stoppar trafiken på E6 samt stopp och begränsningar på tillfarter till väg 40. Varje vardag 11.20 stängs trafiken av 10 minuter, räkna med långa köer. Startar i slutet av juni och pågår året ut.
  • Längre söderut bygger vi ut E4 förbi Ljungby till motorväg och på E4 förbi Jönköping bygger vi ett extra körfält. Båda de här åtgärderna görs för att vägen ska bli mindre känslig för störningar, vilka skapar ett smidigare flöde för trafikanter och näringsliv.

Alla vill komma hem från jobbet, även de som jobbar på vägen 
I Sverige finns cirka 10 000 mil statliga vägar och under sommaren genomför vi omfattande arbeten när färre personer har arbetstider att passa, yrkestrafiken minskar och resultatet av arbetet blir som bäst. Om du ska ut i trafiken i sommar, tänk på att planera resan och var utvilad. Håll hastigheten och kör försiktigt vid trafikarbetsplatser – öka säkerheten för dig, dina medtrafikanter och de som jobbar på vägarna.Ta god tid på dig – på grund av trafikarbeten kan resan ta lite längre tid än planerat, om vägen exempelvis leds om.

Läs mer och håll koll på sommarens trafikpåverkande vägarbeten 

Källa: Trafikverket