17 personer omkom i apriltrafiken på väg

Under april 2021 omkom 17 personer och 924 personer skadades i vägtrafiken (84 svårt skadade och 840 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 17 maj 2021.

9 av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 2 på motorcykel, 2 på cykel, 2 var fotgängare och 2 var andra trafikanter. 3 bilister omkom i singelolyckor och 3 bilister omkom i mötesolyckor. 3 av de omkomna var över 65 år. Med bilist avses de som åker i personbil, lastbil och buss.

Medelantalet omkomna i april månad, under de föregående fem åren 2016-2020, är 17 personer. Totalt under de fyra första månaderna januari-april 2021 omkom 44 personer jämfört med 59 omkomna samma period 2020.

– Möte- och singelolyckor är de två vanligaste olyckstyper med dödlig utgång. Vi ser att omkomna i både singel- och mötesolyckor hittills i år har halverats jämfört med snittet för samma period de senaste fyra åren (2017-2020), säger Khabat Amin, statistiker på Transportstyrelsen.

Under de senaste tolv månaderna (maj 2020-april 2021) har 177 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (maj 2019- april 2020) omkom 210 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 33 procent.

Källa: Transportstyrelsen