12 personer omkom i februaritrafiken på väg

Under februari 2021 omkom 12 personer och 1 195 personer skadades (72 svårt skadade och 922 lindrigt skadade) i vägtrafiken. Det visar de preliminära uppgifter som kommit in till Transportstyrelsen den 15 mars 2021. Det är 3 färre omkomna jämfört med februari månad 2020.

Hälften av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 3 i lastbil och 2 var gående som blivit påkörda. 2 bilister omkom i singelolyckor och 3 i mötesolyckor. 2 av de omkomna var över 65 år.

Medelantalet omkomna i februari månad, under de föregående fem åren 2016–2020, är 17 personer. 

Under de senaste tolv månaderna (mars 2020–februari 2021) har 177 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (mars 2019–februari 2020) omkom 211 personer. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolvmånadersperioder har antalet omkomna minskat med 34 procent.

Utvecklingen av dödade och svårt skadade redovisas i tabeller under sidorna Statistik över vägtrafikolyckor.