Vikande nyregistreringssiffror för motorcyklar

Siffrorna för nyregistrerade mopeder och motorcyklar kan vid en första anblick se dåliga ut, men bakom de dramatiska nedgångarna döljer sig tre statistiska iakttagelser som påverkar dessa. 

För det första har naturligtvis februaris vinterväder och snötäcke över stora delar av landet en avkylande effekt på försäljningen av tvåhjulingar. Detta ska jämföras med ett ovanligt varmt februari 2020. 

För det andra arrangerade McRF i januari 2020 den för tiden traditionella MC Mässan vilket gav en viss positiv effekt på försäljningen i februari det året. 2021 genomfördes ingen MC Mässa på grund av Covid-19. 

För det tredje påverkar - och kommer för en tid framåt - de stora förregistreringarna av framförallt mopeder påverka siffrorna för nyregistreringar negativt. Dessa ska inte direkt läsas som försäljningssiffror. 

Källa: McRF