Under november månad i år omkom 20 personer och 1 046 skadades i vägtrafiken (115 svårt skadade och 931 lindrigt skadade). Det visar de preliminära uppgifter som inkommit till Transportstyrelsen den 15 december. Det är 7 fler omkomna än under november förra året.

Hälften av de omkomna personerna hade färdats i personbil, 4 på cykel och 4 som fotgängare som har blivit påkörda. 2 var övriga trafikanter. Bland de omkomna var 12 män och 8 kvinnor. 8 av de omkomna var 65 år eller äldre.

Medelantalet omkomna i november månad, under de senast föregående fem åren 2015-2019, är 19 personer.

- Under de första elva månaderna i år har 174 personer omkommit. Under motsvarande peeriod i fjol omkom 204 personer. Det innebär en minskning med 15 procent. Vi kommer med stor sannolikhet att å Nollvisionens etappmål om högst 220 omkomna år 2020. När året är över behöver vi titta närmare på utfallet för att bland annat se vilken påverkan pandemin kan ha fått, säger Khabat Amin, statistiker på Väg och järnväg på Transportstyrelsen.  

Under de senaste tolv månaderna (december 2019-november 2020) har 191 personer omkommit i vägtrafiken. Under de senaste föregående tolv månaderna (december 2018- november 2019) omkom 242 personer, det innebär en minskning med 21 procent. Jämför man med ett fem-års medelvärde för motsvarande tidigare tolv-månadersperioder har antalet omkomna minskat med 29 procent.

Källa: Transportstyrelsen