BMW lanserar aktiv farthållare

Redan för två år sedan presenterade KTM och Ducati deras system för adaptiv farthållning. Sedan har även Kawasaki och Harley-Davidson meddelat att liknande system är på gång. Nu har BMW lanserat sin nya Adaptiva farthållare, som ska se till att avståndet till framförvarande fordon hålls, då farthållaren är aktiverad. 

Flera tillverkare har som redan nämnt annonserat att adaptiva farthållare är på gång. Bland annat vet vi att ett sådant system har testats på nästa generations 1290 Super Adventure under en tid. Där har det även varit tal om att ett slags kollisionsskydd är i görningen. Den adaptiva farthållaren, Adaptive Cruise Control (ACC), är inte konstruerad som ett nödbromssystem utan fungerar när maskinen körs med farthållaren aktiverad, och endast över en bestämd hastighet. Systemet kan upptäcka ett fordon framför, allt från storleken på en motorcykel och där över, och låses sedan på det för att hålla ett avstånd på två sekunder med automatisk gasreglering och - vid behov - försiktigt aktivera frambromsen.

KTM-systemets färdiga förpackning är fortfarande under utveckling tillsammans med möjligheten för föraren att anpassa avståndet till fordonet framför, och hastigheten. När det är fullt utvecklat förväntas ACC att kunna reagera snabbare än någon förare i en given situation.

De så kallade blinda punkterna hos en motorcykel kontrolleras vanligtvis av att du som förare vrider ordentligt på huvudet, vilket kan vara farligt i krävande trafiksituationer. Blind Spot Detection (BSD) lägger till en annan uppsättning ”ögon” i dessa krävande körförhållanden eller för att avlasta under en extra lång körtur. BSD använder en kortdistansradar som är kopplad till ACC för att varna föraren för potentialen för en oupptäckt kollision med ett fordon bakom motorcykeln - till exempel vid filbyten  - genom en visuell varning på TFT-skärmen och med  varningslampor integrerade hos sidospeglarna , och som dessutom förstärks med ljudsignal.

BMW har nu meddelat att företaget snart kommer att släppa sin första motorcykel med adaptiv farthållare. BMW kallar systemet Active Cruise Control (ACC), där förkortningen ACC antas bli standard för denna tekniska finess, som utvecklats i samarbete med Bosch.

Efter många års erfarenhet av biltillverkarnas hjälpsystem för personbilsförare är det nu dags att användas för motorcykelapplikationer. Nya ACC ska automatiskt reglera hastigheten, som ställs in av föraren, och avståndet till fordonet som kör framför.

Systemet reglerar automatiskt fordonets hastighet när avståndet till fordonet framför reduceras och håller avståndet som bestämts av föraren. Detta avstånd kan varieras i tre steg. Både körhastigheten såväl som avståndet till fordonet framför kan ställas in med en knapp. De enskilda inställningarna visas i TFT-instrumenteringen. BMW Motorrad ACC har två valbara styregenskaper: Komfort eller dynamisk, där accelerations- och retardationsbeteendet ändras i enlighet därmed. Avståndskontrollen kan också inaktiveras för att kunna använda Dynamic Cruise Control (DCC).

Vid kurvtagning reduceras hastigheten automatiskt av ACC vid behov och med hänsyn till nedläggningsvinkeln. Med en ökande lutningsvinkel dämpas emellertid broms- och accelerationsdynamiken för att upprätthålla en stabil körning och inte störa föraren genom abrupt bromsning eller acceleration. BMW Motorrad ACC är ett förarassistentsystem som lämnar ansvaret där det alltid ska vara, hos föraren, och gör att denne alltid har ”sista ordet”. ACC är utvecklat för att enbart reagerar på rörliga fordon. Stillastående fordon - som i slutet av en trafikstockning eller vid trafikljus - beaktas inte. I dessa fall måste föraren sköta bromsningen själv. 

Exakt när BMW avser att lansera den första motorcykeln med ACC framgår inte. Inte heller vilken eller vilka modeller som initialt kommer med systemet. Vi gissar på K1600GT, följt av R1250GS.