Airbagsadel för motorcyklister

Nyligen presenterades ett koncept på ett krockkuddesystem med en ”katapultsadel”. Designerna bakom idén säger att tanken är att "krockkudden endast ska lösa ut om motorcykeln körs fortare än en viss hastighet och då olika rörelsesensorer, gyroskop, upptäcker en plötslig retardation och/eller acceleration (om motorcykeln exempelvis blir påkörd bakifrån) eller förlust av balans som högst sannolikt inte skulle kunna korrigeras av en människa."

Konstruktörerna fortsätter med: "bältessystemet skulle säkra katapultsadeln till föraren och även säkra krockkuddarna som sitter runt föraren. Det skulle automatiskt lossna från motorcykeln i händelse av en krasch som inte är tillräckligt kraftig för att Airbag-systemet ska lösa ut eller om föraren ställer sig upp då motorcykeln är stillastående."

http://www.airbagforbike.com/ kan du läsa mer. Där efterlyser personerna bakom idén ingenjörer och andra so kan vara intresserade att hjälpa till med att förverkliga och få ut systemet på marknaden.