Utvärdering av MC-mässan 2019

Årets MC-mässa gick för första gången av stapeln i Friends Arena. Då mycket därmed var nytt för både besökare, utställare och arrangörer har en omfattande utvärdering inletts/gjorts. En del i denna utvärdering är en besöksenkät som hela 1 132 personer glädjande nog besvarat.

Ett sätt att visa hur viktigt besökarnas åsikter är för moped- och mc-branschen redovisas resultatet av undersökningen här.

FRÅGA 1; VAD FICK DIG ATT BESÖKA MC MÄSSAN I ÅR?

Nyfiken på nyheter 29%
Går alltid på MC Mässan 27%
Innehållet och aktiviteterna 15%
Annat 10%
Tradition 9%
Marknadsföring & reklam 6%
Övertygad av vänner 5%

 

FRÅGA 2; NÄR BESLUTADE DU DIG FÖR ATT BESÖKA MC MÄSSAN 2019?

I höstas eller tidigare 65%
Veckor före 19%
Julhelgerna 10%
Någon dag före 6%
Samma dag 1%

 

FRÅGA 3; VILKET ÄR DINA BETYG PÅ ÅRETS MC MÄSSA?

(femgradig skala)

Utbudet – fordon 4,18
Utställarpersonalens engagemang 3,89
Samtalen i montrar 3,85
Stämningen 3,72
Information före besöket 3,60
Inpasseringen 3,42
Information/skyltning på mässan 3,18
Arrangemanget i stort 3,08
Utbudet – övrigt 2,92
Utbudet – tillbehör 2,89
Mat och dryck 1,97

 

FRÅGA 4; VAD SKA VI PRIORITERA/INTE PRIORITERA PÅ NÄSTA MC MÄSSA?

(femgradig skala)

Fordonsmontrarna 4,56
Tillbehörsmontrarna 4,46
Provhytter kläder mm 3,80
Varumärkesevent 3,43
Möjlighet till fordonsköp 3,29
Klubbarnas montrar 3,26
Övriga utställare 3,26
Hemmabyggen 3,20
Begagnatmarknad 3,08
Scenprogram 2,90
Stundshowerna 2,78
Provkörning fordon 2,61
Andra fordon än mc och moped 1,97

 

KOMMENTARER:

För många var flytten av MC Mässan till Friends Arena en positiv upplevelse. Det som framhålls är att den stora hallen gav en mycket bättre upplevelse med bättre klimat, bra ventilation och framförallt en bra ljuddämpning så att samtalen med utställarna fungerade bättre än någonsin.

Flera var å andra sidan missnöjda med flytten och pekar framförallt på trängseln under lördagen och mat/dryck-utbudet.

Arrangören av MC-mässan arbetar i skrivande stund med att analysera denna enkät och kommer att utnyttja resultatet redan till nästa års MC-mässa i Göteborg.

 

Källa: Moped- och Motorcykelbranschen