Pris för besiktning fortsätter öka

Under 2017 har besiktningsföretagens listpriser generellt stigit för alla undersökta fordonstyper. Innan omregleringen fanns det en oro att den skulle leda till högre priser i landets glesare befolkade delar. Så har det inte blivit. Istället är listpriserna något högre i storstäderna men där finns å andra sidan större möjligheter att få en billigare besiktning för den kund som aktivt letar och bokar en mindre attraktiv tid.

Priset för en kontrollbesiktning har ökat. Både snittpriserna och de rapporterade priserna har gått upp. De rapporterade priserna ligger på mellan 96 och 99 % av snittpriserna. För efterkontroll pekar både de rapporterade priserna och snittpriserna på en liten ökning. De rapporterade priserna ligger på mellan 95 och 101 % av snittpriserna. Ett värde över 100 % beror på att ett besiktningsföretag har rapporterat ett pris som är högre än deras listpris.

Utvecklingen av snittpriset och rapporterat pris i kronor (inkl. moms) för kontrollbesiktning och efterkontroll av motorcykel i hela landet.

 

Källa: Transportstyrelsen