MC-försäljningen fortsätter att öka under juni

Motorcykelbranschen fortsätter att öka. Under årets första sex månader har 6870 stycken motorcyklar nyregistrerats, vilket är 284 stycken fler än under motsvarande period förra året. Det motsvarar en ökning på 4 procent.

Antalet registrerade mopeder ser i en första blick ut att ha minskat med 5% det första halvåret 2018 jämfört med föregående år, men samtidigt har det registrerats 175 fler under juni månad i år jämfört med juni 2017. En del av förklaringen ligger i att statistiken fortfarande påverkas av övergången mellan Euro 3 och Euro 4.

Källa: McRF

Motorcyklar
Januari – juni 2017: 6586 st. Januari – juni 2018: 6870 st. + 4%
Mopeder
Januari – juni 2017: 7848 st. Januari – juni 2018: 7479 st. - 5%