MC-försäljningen fortsätter att öka

Det råder en positiv trend hos nyförsäljningen av både motorcyklar och mopeder jämfört med samma period 2017. Maj 2018 visar en nyregistrering på samma nivå som april och sammantaget för perioden till och med maj ligger både MC- och mopedregistreringarna något över motsvarande period 2017.

Om vädret var uselt i mars och april har värmen varit desto mer framträdande i maj och de första dagarna av juni visar också på ett trevligt motorcykelväder. Rapporterna från landets MC-handlare pekar på att branschen fortsätter att växa i juni.

Bryter vi ner registreringsstatistiken för de olika MC-kategorierna är det som de sista åren Street/Supermotard i topp med runt 40% av alla nyregistrerade motorcyklar. Två och trea på popularitetslistan ligger Adventure (16%) och Custom (11%). Men skillnaderna de senaste åren ligger inom plus/minus 3% i samtliga kategorier vilket visar på de svenska mc-ägarnas lojalitet till ”sin” kategori.

Motorcyklar
Januari – maj 2017: 5330 st. Januari – maj 2018: 5541 st. + 4%
Mopeder
Januari – maj 2017: 5274 st. Januari – maj 2018: 5433 st. + 3%

Källa: McRF

 

 

Enbart maj:

  2017 2018 Förändring
Motorcyklar 1906 2035 + 7%
Mopeder 2063 2177 - 6%