2016 blir ett plus-år för de flesta kategorier av motorcyklar. När vi tittar närmare på de olika kategorierna ser vi att 125:orna ökar mest, där hittills i år 376 stycken exemplar registrerats, en ökning med 32 procent jämfört med 2015 

En annan kategori som ökar är så kallade street-modeller, det vill säga motorcyklar utan kåpor som är bra till det mesta, inte minst att arbetspendla med. 3672 stycken har registrerats hittills i år, en ökning med 17,5 procent jämfört med förra året.

-Det är mycket glädjande att 125:orna ökar, det är en kategori fordon som passar många. De är väldigt smidiga och lättkörda och i många fall uppfyller de ungdomars önskan om egen mobilitet, säger Per Johansson, Vd för McRF.

 

Motorcyklar

Januari - november 2015: 9178 stycken Januari – november 2016: 9981 stycken + 8,7 %

 

Mopeder

Januari – november 2015: 9750 stycken Januari – november 2016: 10 860 stycken + 11,7 %

 


Enbart november 2015  2016

Mc                            238  308 + 29,4 %

Moped                      374  321 - 14,2 %