När Moped- och mc-branschens Riksförbund, McRF, sammanfattar nyregistreringsstatistiken för mopeder och motorcyklar står en sak ut och det är att teknikskiftet från Euro4 till Euro5 medfört att det är omöjligt att göra en relevant jämförelse mellan 2020 och 2021. Anledningen är att många fabrikanter och importörer valde att förregistrera sina fordon i december 2020 med avsikten att sälja dem under 2021. McRF har därför valt att redovisa årssiffrorna för de senaste fyra åren 2018 - 2021 för att kunna ge en bättre översikt om hur 2021 står sig mot tidigare år.

2020 och 2021 är år som många i framtiden givetvis kommer att minnas som pandemiåren vilket påverkade försäljningen av mopeder och motorcyklar markant. Under 2020 var både efterfrågan som tillgångar av tvåhjuliga fordon mycket god vilket visade sig tydligt i nyregistreringsstatistiken. Under 2021 har dock världshandelns tillverknings- och transportkapacitet påverkat framför allt tillgången markant medan efterfrågan från kunderna dessutom stärkts.

Det har gjort att importörerna och handlarna i många fall helt enkelt sålt slut i lagren och leveranstiderna - som för så många andra branscher - har förlängts. Moped- och motorcykelbranschen går därför in i 2022 med en samtidig positiv förväntan från kunder och medarbetare som avvaktande då situationen med leveranser kommer att påverka tillgången en bra bit in i säsongen. 

 

2018

2019

2020

2021

MC totalt år

11 507

11 742

14 521

11 789

         

Mopeder totalt år

9 046

13 483

22 942

8 895

- varav eldrivna

2 820

3 298

4 639

3 633

         

MC december

279

274

2 146

268

         

Mopeder december

186

270

6 974

324

- varav eldrivna

48

76

540

112

Källa: McRF