Att kurva är mitt favoritord för då man kör motorcykel genom en eller flera kurvor. För mig och många med mig är kurvor som russinen i kakan, vägarnas godbitar. Lär dig knepen som får din körning att bli roligare, mjukare och framförallt säkrare.

 

För att motorcykelkörningen ska vara njutningsfull även på kurvig väg gäller det att du behärskar den ädla konsten att kurva. Få saker är enligt mig så härliga som när körningen flyter perfekt på en välkurvad väg. Här ska jag försöka dela med mig av mina erfarenheter som jag samlat på mig under mina över 20 år som aktiv motorcyklist.

Först tänker jag
dela in kurvorna i olika kategorier. Det finns givetvis en oändlig mängd olika former på kurvor, men för att göra det överskådligt håller vi oss till några som vi kan kalla grundläggande kurvor. Först och främst så finns det kurvor med fri eller skymd sikt. En del kallar dessa för ljusa respektive mörka kurvor.

 

Klicka för större bild
Den röda linjen visar ett idealspår för att minska kurvradien. På köpet vinner du extra siktsträcka i en dold kurva.

Två kurvor där den ena är en vänsterkurva och den andra en högerkurva kallas för S-kurva eller S-parti. Flera kurvor i följd kallas populärt för seriekurvor. I alperna finns mängder av vägar som slingrar sig likt en skallerorm upp och ned för bergen. Den typen av vägar brukar kallas för serpentinvägar och dess kurvor för serpentinkurvor.

Grundläggande för all form av körning med motorcykel är det måste finnas balans mellan tyngdkraft, centrifugalkraft och friktionskrafter samt andra sidokrafter (som exempelvis vind) för att motorcykeln inte ska välta i backen, sladda omkull, eller fortsätta rakt fram när vägen svänger.

Vid låg hastighet
svänger du motorcykeln i huvudsak med hjälp av styret. Vid högre hastighet styr och balanserar du som förare i huvudsak motorcykeln med hjälp av kroppen. Med ju högre hastighet du kör genom en kurva desto mer bör du luta motorcykeln inåt samtidigt som föraren och eventuell passagerare lutar tillsammans med motorcykeln.


Att luta motorcykeln i en kurva brukar kallas för nedlägg. För att enkelt och effektivt få motorcykeln att svänga åt det håll du vill kan du använda din kroppsvikt för att få motorcykeln att svänga. Att hjälpa till med kroppsvikten är bra, men det absolut snabbaste och mest effektiva sättet att få motorcykeln att svänga kallas för motstyrning.Klicka för större bild
Den röda linjen visar idealspåret för att göra vägen så rak som möjligt utan att köra över i mötande körfält.

Motstyrning går enkelt till så att framhjulet pekar ut från svängen. Det leder till att motorcykelns tyngdpunkt förändras och att motorcykeln i stort sett automatiskt lutar inåt i svängen. Genom att aktivt hjälpa motorcykeln med motstyrningen kommer kurvandet gå mycket lättare.

För att lära dig hur
motstyrningen fungerar rekommenderar jag att du testar på en raksträcka till att börja med. Börja med att försiktigt försöka skjuta vänster styrhalva från dig. Spjärna inte mot med höger arm. Ju kraftigare du trycker med vänsterarmen desto kraftigare utslag kommer du få. Testa åt båda hållen flera gånger innan du testar i en lämplig kurva.

Först och främst är det viktigt att du har anpassat hastigheten i god tid före kurvan. Att bromsa med nedlägg är som att be om att få krascha. Vid inbromsning i en kurva vill motorcykeln räta upp sig, vilket i sin tur betyder att den då vill fortsätta rakt fram istället för att svänga.

 

 

Klicka för större bild
Glöm inte att du och din motorcykel per automatik blir bredare i kurvorna, och på grund av detta riskerar att kollidera med mötande trafik om du kör för nära vägbanans mitt i vänsterkurvor.

 

Inled kurvan med att försiktigt skjuta den inre styrhalvan från dig. Det vill säga, att du trycker lite försiktigt med högerhanden i ingången på en högerkurva och vice versa. Hjälp till med att flytta kroppsvikten inåt. Ju högre hastighet, desto kraftigare "styrkommando" och nedlägg krävs.

Behåll ett jämnt gasflöde tills det i regel mitt i kurvan eller strax därefter är dags att ge på lite gas för att på så vis hjälpa motorcykeln att räta upp sig igen. Du kan även hjälpa till genom "bakvänd" motstyrning. Det vill säga att du trycker ifrån lite extra på styrets vänsterdel i utgången av en högerkurva eller omvänt om vänsterkurva.


Glöm inte att hålla blicken högt så att du hela tiden har god koll på vägsträckningen och trafiksituationen lång framför dig. Det ger dessutom automatiskt ett betydligt bättre flyt i körningen.

Vid körning på kurvig väg bör du sträva efter att försöka köra göra färdvägen genom kurvan så rak som möjligt för att körningen på så vis ska bli så mjuk som möjligt. Bland annat gäller det att du försöker placera dig så att du får bästa möjliga sikt och att motorcykeln utsätts för så lite centrifugalkraft som möjligt.

Före en högerkurva bör du placera motorcykeln närmare vägbanans mitt. Det ger bättre sikt och att kurvradien minskas. Två kurvor åt samma håll som infinner sig i direkt anslutning till varandra kan oftast tas som en enda kurva.

  • Motstyrning är det oslagbart mest effektiva sättet att styra en motorcykel. Du trycker framåt med handen på den styrsida som du vill svänga åt. Skall du svänga åt höger trycker du alltså på höger handtag. Ju mer kraft desto mer kommer motorcykeln att vilja svänga. Om du medvetet använder detta lilla knep för att "visa" för motorcykeln åt vilket håll du vill svänga så kommer fysikens lagar att hjälpa dig med resten. I kurvor gör sidokrafterna att motorcykeln vill räta upp sig och således fortsätta rakt fram. Det motverkar du genom att luta motorcykeln inåt, eftersom du då får hjälp av tyngdkraften från dig och motorcykeln. Ju skarpare kurva och högre hastighet desto mer behöver du luta motorcykeln. Övning ger färdighet.

  • Kör mjukt. Accelerera och bromsa med fingertoppskänsla, eftersträva harmoni. Gör vägen så rak som möjligt, men skär inte över till mötande körbana i onödan, i synnerhet inte genom dolda kurvor eller över krön.

  • Körställningen har mycket stor betydelse vid motorcykelkörning. Placera fötterna på fotpinnarna. Kläm knäna som stöd mot tanksidan när du önskar öka kontrollen över hojen, men spänn dig inte i onödan utan försök ha en avslappnad hållning. Släpp det krampaktiga taget kring styret, sänk axlarna och låt armbågarna vara lätt böjda. Håll kroppen lätt framåtlutad. Kör du med passagerare så bör denne sitta tätt bakom dig, med sina händer kring din midja.

  • Lyft blicken! Håll god koll på trafiksituationen långt framför dig. Genom att aktivt söka efter faror så väl i din närhet som lång framför, och hålla uppsikt i backspeglarna minskar risken för obehagliga överraskningar. Tänk flexibelt och använd din fantasi. Räkna med att vad som helst kan hända, när som helst. Ta inte saker för givet. Kör aktivt och håll ständigt uppsikt efter alternativa "flyktvägar".

  • Glöm inte att du och din motorcykel per automatik blir "bredare" i kurvorna, och på grund av detta riskerar att kollidera med mötande trafik om du kör för nära vägbanans mitt i vänsterkurvor.

  • Kör inte bara, utan tänk på hur du kör och varför du kör på ett visst sätt. Kör aktivt och du kommer att upptäcka att körningen blir mjukare, roligare och samtidigt säkrare.