Trafikkforum, som är Norges näst största organisation för trafikinstruktörer och trafikskolor, med mer än var tredje trafikskola i Norge som medlem, satsar stort på att förbättra inlärningsmetoder för motorcyklister. De samarbetar nu med Norwegian Automobile Association (NAF), som är Norges största förening för bil- och motorcykelägare, med flera aktiva åtgärder för att förbättra motorcyklisternas färdigheter.

Trafikkforum har lanserat en ”pilot” för ett nytt digitalt inlärningssystem som kommer att innehålla korta videor, enkla förklaringar och användningen av animationer och teckningar i filmen för att förbättra motorcyklistens inlärningseffekt. Den första filmen i piloten fokuserar på försvinnande punkten som ett verktyg för att välja rätt hastighet.