Många motorcyklister känner en slags frihetskänsla under motorcykelkörning. Visst kan det vara så att motorcykelkörning handlar om frihet. Däremot har man som motorcyklist även ett enorm stort ansvar, inte minst för sin egen överlevnads skull. Med hjälp av en viss portion fantasi och bra körteknik är du bättre rustad att få en trevlig och olycksfri motorcykelsäsong.


Jag brukar säga att man har en säck med tur, och en annan med erfarenhet. Konsten är att fylla säcken med erfarenhet innan säcken med tur har tagit slut… Givetvis är det inte hela sanningen. Under mina år som motorcyklist har jag varit med om en massa spännande situationer och ibland har bara turen räddat mig, medan jag genom en god körteknik har klarat upp andra incidenter. Här ska jag försöka dela med mig av mina erfarenheter som jag samlat på mig under mina över 20 år som aktiv motorcyklist.

Singelolyckan är den vanligaste olycksformen för motorcyklister. Ofta sker det på grund av en kombination av för hög hastighet och brister i körtekniken. En annan olycksform beror på att andra fordon kör ut precis framför motorcyklisten i en korsning eller genom att ett annat fordon svänger eller gör en U-sväng framför motorcyklisten. Ofta säger den andra föraren att han inte såg motorcyklisten eller trodde att det var en moped. Dessutom sker allt för många olyckor på grund av att motorcyklister kör om i korsningar samtidig som ett annat fordon gör en vänstersväng.

tn_DSC_0163

För att minska risken för olyckor måste du givetvis undvika situationerna som jag nämnt ovan. Dessutom bör öva på din körteknik med jämna mellanrum. Tänk flexibelt och använd din fantasi. Räkna med att vad som helst kan hända, när som helst och ta inte saker för givet. Sitt inte bara och ”slöåk” utan kör aktivt och håll ständigt uppsikt efter alternativa "flyktvägar".

Tänk på att brunnslock, målade vägmarkeringar och tjärlagningar ofta är hala. I synnerhet vid regn. I cirkulationsplatser ökar risken för att dieselspill och vätskor från andra fordon spills ut på vägbanan.

Lyft blicken! Håll god koll på trafiksituationen långt framför dig. Genom att aktivt söka efter faror så väl i din närhet som lång framför, och hålla uppsikt i backspeglarna minskar risken för obehagliga överraskningar.

Körställningen har mycket stor betydelse vid motorcykelkörning. Placera fötterna på fotpinnarna. Kläm knäna som stöd mot tanksidan när du önskar öka kontrollen över hojen, men spänn dig inte i onödan utan försök ha en avslappnad hållning. Släpp det krampaktiga taget kring styret, sänk axlarna och låt armbågarna vara lätt böjda. Håll kroppen lätt framåtlutad. Kör du med passagerare så bör denne sitta tätt bakom dig, med sina händer kramandes kring din midja.

HEJDA DIG!

Som du säkert vet är det inte särskilt svårt att få till en tvärnit. Att bromsa effektivt med finess är betydligt svårare. Om du har en hyfsat modern motorcykel har du antagligen tillgång till bromsresurser så att det räcker och blir över. Det som brukar vara kruxet är att bromsa effektivt och samtidigt säkert. En av de saker som många brukar ha svårt för är att våga bromsa riktigt hårt.


tn_DSC_0948

Givetvis är det alltid viktigt att vara på sin vakt då man är ute och kör. Samtidigt bör du inte köra omkring ständigt på helspänn och rädd för att något läskigt ska hända. Då du kommer till en sådan miljö där sannolikheten för att du kommer att behöva använda bromsarna tilltar, exempelvis i stadsmiljö eller vid tät trafik, bör du däremot öka bromsberedskapen. Kör med minst två fingrar vilande på bromshandtaget. Förbered dig även mentalt på att du snart kanske måste bromsa.
Genom ökad beredskap kan du kapa tiden från det att du inser att du måste bromsa till att bromsningen påbörjas i praktiken. Om du färdas i runt hundra kilometer i timmen så förflyttar du dig cirka 30 meter i sekunder. Som du förstår är varje sekund och centimeter av yttersta vikt om ett hinder plötsligt dyker upp framför dig. 

Precis som allid vid motorcykelkörning är blicken och din körställning av stor vikt vid inbromsning. Håll blicken högt, och se långt fram, även vid inbromsningens slutskede. Kläm knäna mot tanken för att på så vis förankra din underkropp hos motorcykeln. Det bidrar till att motorcykeln blir stabil. Dessutom blir inte belastningen lika tuff mot armarna heller.

För att få till en optimal bromsning bör du sträva efter att alltid bromsa kraftigt från början. Försök att få upp bromstrycket maximalt under inledningen av inbromsningen. Givetvis är god fingertoppskänsla viktigt. Bromsar du för lite (klent) i början av bromsningen kommer det straffa sig genom onödigt lång bromssträcka.

Tänk dig att du kramar bromshandtaget med handen på samma vis som man bör göra då man hälsar på någon, mjukt men samtidigt bestämt. Då hinner fjädringen med, vilket minskar risken för hjullåsning. Det värsta du kan göra om ett hinder dyker upp och du snabbt måste stanna, är att gripas av panik och utan känsla klämma åt bromsarna för glatta livet. Då risken mycket stor att fjädringen bottnar och hjulet eller i värsta fall hjulen låser sig.

För mig är känslan det absolut viktigaste. Utan god "bromskänsla" är det svårt att få till en säker och bra inbromsning. För att få till en bra känsla finns det bara en sak som gäller. Träna mycket och ofta!

Precis som när du får till det där underbara flytet på en kurvig väg är känslan suveränt härlig då du får till den där perfekta inbromsningen. Jag lovar att det känns i kroppen, och i magen i synnerhet. Berg-och-dalbanan, släng dig i väggen... 

Har du en motorcykel med låsningsfria bromsar (ABS)? Då är det läge att testa att klämma i för kung och fosterland en gång för alla, så kommer du se att det inte behöver vara så farligt att bromsa hårt...


Skulle du råka låsa något av hjulen är det ytterst viktigt att du omedelbart lättar på bromstrycket. Annars kan det få allvarliga konsekvenser. Men sluta inte att bromsa, utan ta ett nytt tag och bromsa på nytt. Ett låst hjul är aldrig bra. Förutom att det bidrar till längre bromssträcka påverkar det motorcykelns stabilitet extremt negativt.

Om du använder bakbromsen samtidigt som frambromsen ska du ha i åtanke att bakhjulet då "väger extremt lite" eftersom en stor del av belastningen ligger på framhjulet. Givetvis beror allt på hur hårt/effektivt du bromsar med fram och bakbromsen. Dessutom är skillnaden mellan olika motorcyklar stor, så se till att träna på din motorcykel. Brukar du köra med passagerare och packning bör du träna i det "utförandet" också. 

Försök i största möjliga mån alltid att utföra bromsning då motorcykeln är upprätt. Om du behöver bromsa i en kurva bör du vara ytterst försiktig. Bromsar du med bakbromsen i en kurva är risken stor för att du får sladd. Och om du använder frambromsen kommer motorcykeln per automatik att räta på sig och vilja gå rakt fram. Hjälp till genom aktiv motstyrning.


Då du tränar på bromsningar bör du i regel göra det i sällskap av en vän. Givetvis ska du göra det på en väl utvald plats. Gärna på någon avstängd vägsnutt eller en stor parkeringsplats. Tänk dock på att andra fordon kan dyka upp från ett oväntat håll när du minst anar det. Håll koll bakåt, innan du slår på hejdarna. I synnerhet om du bara är ute och övar.

Sätt upp ett tydligt mål för övningen. Märk ut en bromspunkt där du ska påbörja inbromsningen. Försök sedan att lugnt och sansat få till bromsningar som känns harmoniska och bra på alla sätt och vis. 

LÄCKRA KURVOR

För att motorcykelkörningen ska vara njutningsfull även på kurvig väg gäller det att du behärskar den ädla konsten att kurva. Få saker är enligt mig så härliga som när körningen flyter perfekt på en välkurvad väg. 
tn_5R8Q3084
Först tänker jag dela in kurvorna i olika kategorier. Det finns givetvis en oändlig mängd olika former på kurvor, men för att göra det överskådligt håller vi oss till några som vi kan kalla grundläggande kurvor. Först och främst så finns det kurvor med fri eller skymd sikt. En del kallar dessa för ljusa respektive mörka kurvor.


Två kurvor där den ena är en vänsterkurva och den andra en högerkurva kallas för S-kurva eller S-parti. Flera kurvor i följd kallas populärt för seriekurvor. I alperna finns mängder av vägar som slingrar sig likt en skallerorm upp och ned för bergen. Den typen av vägar brukar kallas för serpentinvägar och dess kurvor för serpentinkurvor. 
tn_skurva
Grundläggande för all form av körning med motorcykel är det måste finnas balans mellan tyngdkraft, centrifugalkraft och friktionskrafter samt andra sidokrafter (som exempelvis vind) för att motorcykeln inte ska välta i backen, sladda omkull, eller fortsätta rakt fram när vägen svänger. 

Vid låg hastighet svänger du motorcykeln i huvudsak med hjälp av styret. Vid högre hastighet styr och balanserar du som förare i huvudsak motorcykeln med hjälp av kroppen. Med ju högre hastighet du kör genom en kurva desto mer bör du luta motorcykeln inåt samtidigt som föraren och eventuell passagerare lutar tillsammans med motorcykeln. 


Att luta motorcykeln i en kurva brukar kallas för nedlägg. För att enkelt och effektivt få motorcykeln att svänga åt det håll du vill kan du använda din kroppsvikt för att få motorcykeln att svänga. Att hjälpa till med kroppsvikten är bra, men det absolut snabbaste och mest effektiva sättet att få motorcykeln att svänga kallas för motstyrning.

tn_DSC_0114

Motstyrning går enkelt till så att framhjulet pekar ut från svängen. Det leder till att motorcykelns tyngdpunkt förändras och att motorcykeln i stort sett automatiskt lutar inåt i svängen. Genom att aktivt hjälpa motorcykeln med motstyrningen kommer kurvandet gå mycket lättare.


tn__RED9281 
För att lära dig hur motstyrningen fungerar rekommenderar jag att du testar på en raksträcka till att börja med. Börja med att försiktigt försöka skjuta vänster styrhalva från dig. Spjärna inte mot med höger arm. Ju kraftigare du trycker med vänsterarmen desto kraftigare utslag kommer du få. Testa åt båda hållen flera gånger innan du testar i en lämplig kurva. 

Först och främst är det viktigt att du har anpassat hastigheten i god tid före kurvan. Att bromsa med nedlägg är som att be om att få krascha. Vid inbromsning i en kurva vill motorcykeln räta upp sig, vilket i sin tur betyder att den då vill fortsätta rakt fram istället för att svänga.

Glöm inte att du och din motorcykel per automatik blir bredare i kurvorna, och på grund av detta riskerar att kollidera med mötande trafik om du kör för nära vägbanans mitt i vänsterkurvor.

tn_vansterkurva-med-mote

Inled kurvan med att försiktigt skjuta den inre styrhalvan från dig. Det vill säga, att du trycker lite försiktigt med högerhanden i ingången på en högerkurva och vice versa. Hjälp till med att flytta kroppsvikten inåt. Ju högre hastighet, desto kraftigare "styrkommando" och nedlägg krävs.

Behåll ett jämnt gasflöde tills det i regel mitt i kurvan eller strax därefter är dags att ge på lite gas för att på så vis hjälpa motorcykeln att räta upp sig igen. Du kan även hjälpa till genom "bakvänd" motstyrning. Det vill säga att du trycker ifrån lite extra på styrets vänsterdel i utgången av en högerkurva eller omvänt om vänsterkurva. 

Glöm inte att hålla blicken högt så att du hela tiden har god koll på vägsträckningen och trafiksituationen lång framför dig. Det ger dessutom automatiskt ett betydligt bättre flyt i körningen. 
tn__RED9570
Vid körning på kurvig väg bör du sträva efter att försöka köra göra färdvägen genom kurvan så rak som möjligt för att körningen på så vis ska bli så mjuk som möjligt. Bland annat gäller det att du försöker placera dig så att du får bästa möjliga sikt och att motorcykeln utsätts för så lite centrifugalkraft som möjligt.

Före en högerkurva bör du placera motorcykeln närmare vägbanans mitt. Det ger bättre sikt och bidrar till att kurvradien minskas. Två kurvor åt samma håll som infinner sig i direkt anslutning till varandra kan oftast tas som en enda kurva.

tn_DSC_0155

Runt om i landet arrangeras mängder av så kallade avrostningar och förarkurser för motorcyklister. Ett tips är att surfa in till Sveriges Motorcyklister på www.svmc.se där du finner mer information om detta. Kör försiktig. Vi ses på vägarna!

  • Motstyrning är det oslagbart mest effektiva sättet att styra en motorcykel. Du trycker framåt med handen på den styrsida som du vill svänga åt. Skall du svänga åt höger trycker du alltså på höger handtag. Ju mer kraft desto mer kommer motorcykeln att vilja svänga. Om du medvetet använder detta lilla knep för att "visa" för motorcykeln åt vilket håll du vill svänga så kommer fysikens lagar att hjälpa dig med resten. I kurvor gör sidokrafterna att motorcykeln vill räta upp sig och således fortsätta rakt fram. Det motverkar du genom att luta motorcykeln inåt, eftersom du då får hjälp av tyngdkraften från dig och motorcykeln. Ju skarpare kurva och högre hastighet desto mer behöver du luta motorcykeln. Övning ger färdighet.
  • Kör mjukt. Accelerera och bromsa med fingertoppskänsla, eftersträva harmoni. Gör vägen så rak som möjligt, men skär inte över till mötande körbana i onödan, i synnerhet inte genom dolda kurvor eller över krön.
  • Glöm inte att du och din motorcykel per automatik blir "bredare" i kurvorna, och på grund av detta riskerar att kollidera med mötande trafik om du kör för nära vägbanans mitt i vänsterkurvor.
  • Kör inte bara, utan tänk på hur du kör och varför du kör på ett visst sätt. Kör aktivt och du kommer att upptäcka att körningen blir mjukare, roligare och samtidigt säkrare.
  • Var tydlig! Placera dig så att du ser och syns bra. Använd blinkers i god tid och placera dig så att övriga trafikanter har lättare att förstå dina avsikter. Genom att använda motorcykelns helljus istället för halvljus dagtid syns du bättre (men var medveten om att det inte är lagligt). Räkna med att långt från alla ser dig, är nyktra eller har koll på läget.
  • Kör alltid med stora marginaler. Räkna med att det ligger grus eller diesel på vägen där minst vill att det ska ligga. Cirkulationsplatser och skarpa lågfartskurvor är vanliga tillhåll för diesel- och grusspill. Vägmarkeringar, brunnslock och tjärlagningar erbjuder i regel extremt dåligt fäste för dina däck, i synnerhet vid regn.
  • Anpassa hastigheten och avståndet till framförvarande fordon efter den rådande trafiksituationen. Tänk flexibelt och använd din vildaste fantasi. Räkna med att vad som helst kan hända, när som helst. Ta inte saker för givet. Kör aktivt och håll ständigt uppsikt efter alternativa "flyktvägar".
  • Om det dyker upp ett hinder framför dig så bör du avsluta inbromsningen innan du väjer för det. Vilket håll är bäst att väja åt? Undvik att bromsa och väja samtidigt, eftersom det sannolikt bara förvärrar situationen.

thumb_tn_buckler1_pressSkydda dig!

I dagsläget är det krav på att du ska bära motorcykelhjälm vid motorcykelkörning. Däremot finns det inga lagkrav på att du måste bara skyddskläder i form av skinnställ, stövlar, handskar eller ryggskydd. Däremot bär alla som har något som är värt att skydda alltid skyddskläder vid all form av motorcykelkörning, även varma sommardagar.

På marknaden finns heltäckande ställ av såväl textil som skinn. Vad du väljer är framförallt en smaksak. Skinnställ står i regel bättre pall mot nötning än dess motsvarighet av textil. Däremot finns det i dag många andra praktiska fördelar med textilplagg såsom vind och vattentäta membran, och bra ventilation som gör dessa svalare än skinn under de varmaste sommardagarna. Samtidigt är dessa plagg bättre lämpade vid körning under kyligare förhållanden. Givetvis bör du se till att CE-godkände skydd finns vid axlar, armbågar, höfter och knän. SE till att du väljer rätt storlek och att skydden verkligen sitter på rätt ställe…Väljer du skinnställ bör du ta med regnställ om du ska ut på en längre sväng i osäkert väder.

tn_blk_widow_gloDessutom bör du alltid välja ett separat CE-godkänt ryggskydd av påkostad modell samt välja särkskilda motorcykelstövlar med skydd över fotknölar och skenben. Du som ramlat med cykel någon gång vet att händerna är ömtåliga. Bär alltid handskar!